Những từ đã phát âm của ByNandha trong Forvo

Thành viên: ByNandha Đăng ký phát âm của ByNandha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/11/2012 Amo voce [pt] phát âm Amo voce 0 bình chọn
04/04/2012 Cooperativismo [pt] phát âm Cooperativismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2012 legislação [pt] phát âm legislação 0 bình chọn
30/03/2012 folharada [pt] phát âm folharada 0 bình chọn
30/03/2012 Insuportavelmente [pt] phát âm Insuportavelmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2012 Estatísticas [pt] phát âm Estatísticas 0 bình chọn
30/03/2012 Turismólogo [pt] phát âm Turismólogo 0 bình chọn
30/03/2012 Vibrações Positivas [pt] phát âm Vibrações Positivas 0 bình chọn
30/03/2012 Positividade [pt] phát âm Positividade 0 bình chọn
30/03/2012 Vamos Jantar? [pt] phát âm Vamos Jantar? 0 bình chọn
30/03/2012 Bom Apetite! [pt] phát âm Bom Apetite! 0 bình chọn
30/03/2012 Teatro São Pedro [pt] phát âm Teatro São Pedro 0 bình chọn
30/03/2012 USINA DO GASÔMETRO [pt] phát âm USINA DO GASÔMETRO 0 bình chọn
30/03/2012 Viva a vida [pt] phát âm Viva a vida 0 bình chọn
30/03/2012 sonhei [pt] phát âm sonhei 0 bình chọn
30/03/2012 Porto Alegre [pt] phát âm Porto Alegre 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Estudante de Turismo

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ ByNandha


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 13

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 5.091


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.442

Vị thứ theo phát âm: 10.354