Những từ đã phát âm của CARVALHO trong Forvo

Thành viên: CARVALHO Đăng ký phát âm của CARVALHO

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2011 Holotypus [de] phát âm Holotypus bình chọn
27/01/2011 Neotypus [de] phát âm Neotypus bình chọn
27/01/2011 Lectotypus [de] phát âm Lectotypus bình chọn
27/01/2011 Paralectotypus [de] phát âm Paralectotypus bình chọn
27/01/2011 Topotypus [de] phát âm Topotypus bình chọn
27/01/2011 kirsch [de] phát âm kirsch bình chọn
27/01/2011 Natter [de] phát âm Natter bình chọn
27/01/2011 Fluß [de] phát âm Fluß bình chọn
27/01/2011 Philip Donowitz [de] phát âm Philip Donowitz bình chọn
27/01/2011 HAPAG [de] phát âm HAPAG bình chọn
27/01/2011 Skilaufen [de] phát âm Skilaufen bình chọn
27/01/2011 bikonvex [de] phát âm bikonvex bình chọn
27/01/2011 plankonvex [de] phát âm plankonvex bình chọn
27/01/2011 bikonkav [de] phát âm bikonkav bình chọn
27/01/2011 plankonkav [de] phát âm plankonkav bình chọn
27/01/2011 Konkavität [de] phát âm Konkavität bình chọn
27/01/2011 Konvexität [de] phát âm Konvexität bình chọn
27/01/2011 involut [de] phát âm involut bình chọn
27/01/2011 evolut [de] phát âm evolut bình chọn
27/01/2011 advolut [de] phát âm advolut bình chọn
27/01/2011 Allometrie [de] phát âm Allometrie bình chọn
27/01/2011 allometrisch [de] phát âm allometrisch bình chọn
27/01/2011 Atavismus [de] phát âm Atavismus bình chọn
27/01/2011 Kinematik [de] phát âm Kinematik bình chọn
27/01/2011 kinematisch [de] phát âm kinematisch bình chọn
27/01/2011 Elementarteilchenphysik [de] phát âm Elementarteilchenphysik bình chọn
27/01/2011 Kernphysik [de] phát âm Kernphysik bình chọn
27/01/2011 Kernwaffe [de] phát âm Kernwaffe bình chọn
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] phát âm Nuklearwaffe bình chọn
27/01/2011 Atommasse [de] phát âm Atommasse bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Linguista - Docente e Investigadora

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Đức

Liên hệ CARVALHO


Thống kê thành viên

Phát âm: 459 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 134

Bình chọn: 18 bình chọn

Số lần xem trang: 25.768


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 927

Vị thứ theo phát âm: 545