Những từ đã phát âm của CARVALHO trong Forvo Trang 8.

Thành viên: CARVALHO Đăng ký phát âm của CARVALHO

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2009 Hülsenfrüchte [de] phát âm Hülsenfrüchte 0 bình chọn
11/08/2009 Möhnesee [de] phát âm Möhnesee 0 bình chọn
11/08/2009 Klapperstorch [de] phát âm Klapperstorch 0 bình chọn
11/08/2009 Gürteltier [de] phát âm Gürteltier 0 bình chọn
11/08/2009 schofel [de] phát âm schofel 0 bình chọn
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] phát âm Kampfgetümmel 0 bình chọn
11/08/2009 Oxer [de] phát âm Oxer 0 bình chọn
11/08/2009 Cavalletti [de] phát âm Cavalletti 0 bình chọn
11/08/2009 katamaran [de] phát âm katamaran 0 bình chọn
11/08/2009 Heraeus [de] phát âm Heraeus 0 bình chọn
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] phát âm Friedrich Hölderlin 0 bình chọn
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] phát âm August Wilhelm von Schlegel 0 bình chọn
11/08/2009 Flebbe [de] phát âm Flebbe 0 bình chọn
11/08/2009 Moloch [de] phát âm Moloch 0 bình chọn
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] phát âm Hans Magnus Enzensberger 0 bình chọn
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] phát âm Johann Ludwig Tieck 0 bình chọn
11/08/2009 Messerbänkchen [de] phát âm Messerbänkchen 0 bình chọn
11/08/2009 Adolf Adickes [de] phát âm Adolf Adickes 0 bình chọn
11/08/2009 Krume [de] phát âm Krume 0 bình chọn
11/08/2009 Grummet [de] phát âm Grummet 0 bình chọn
11/08/2009 Kummet [de] phát âm Kummet 0 bình chọn
11/08/2009 Schlehdorn [de] phát âm Schlehdorn 0 bình chọn
11/08/2009 Schlehe [de] phát âm Schlehe 0 bình chọn
11/08/2009 piaffe [de] phát âm piaffe 0 bình chọn
11/08/2009 pirouette [de] phát âm pirouette 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] phát âm Jakobskreuzkraut 0 bình chọn
11/08/2009 Mauerblümchen [de] phát âm Mauerblümchen 0 bình chọn
11/08/2009 raps [de] phát âm raps 0 bình chọn
11/08/2009 travers [de] phát âm travers 0 bình chọn
11/08/2009 Ganove [de] phát âm Ganove 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Linguista - Docente e Investigadora

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Đức

Liên hệ CARVALHO


Thống kê thành viên

Phát âm: 455 (17 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 132

Bình chọn: 19 bình chọn

Số lần xem trang: 37.830


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.146

Vị thứ theo phát âm: 666