Những từ đã phát âm của CARVALHO trong Forvo Trang 8.

Thành viên: CARVALHO Đăng ký phát âm của CARVALHO

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2009 Hülsenfrüchte [de] phát âm Hülsenfrüchte bình chọn
11/08/2009 Möhnesee [de] phát âm Möhnesee bình chọn
11/08/2009 Klapperstorch [de] phát âm Klapperstorch bình chọn
11/08/2009 Gürteltier [de] phát âm Gürteltier bình chọn
11/08/2009 schofel [de] phát âm schofel bình chọn
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] phát âm Kampfgetümmel bình chọn
11/08/2009 Oxer [de] phát âm Oxer bình chọn
11/08/2009 Cavalletti [de] phát âm Cavalletti bình chọn
11/08/2009 katamaran [de] phát âm katamaran bình chọn
11/08/2009 Heraeus [de] phát âm Heraeus bình chọn
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] phát âm Friedrich Hölderlin bình chọn
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] phát âm August Wilhelm von Schlegel bình chọn
11/08/2009 Flebbe [de] phát âm Flebbe bình chọn
11/08/2009 Moloch [de] phát âm Moloch bình chọn
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] phát âm Hans Magnus Enzensberger bình chọn
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] phát âm Johann Ludwig Tieck bình chọn
11/08/2009 Messerbänkchen [de] phát âm Messerbänkchen bình chọn
11/08/2009 Adolf Adickes [de] phát âm Adolf Adickes bình chọn
11/08/2009 Krume [de] phát âm Krume bình chọn
11/08/2009 Grummet [de] phát âm Grummet bình chọn
11/08/2009 Kummet [de] phát âm Kummet bình chọn
11/08/2009 Schlehdorn [de] phát âm Schlehdorn bình chọn
11/08/2009 Schlehe [de] phát âm Schlehe bình chọn
11/08/2009 piaffe [de] phát âm piaffe bình chọn
11/08/2009 pirouette [de] phát âm pirouette 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] phát âm Jakobskreuzkraut bình chọn
11/08/2009 Mauerblümchen [de] phát âm Mauerblümchen bình chọn
11/08/2009 raps [de] phát âm raps bình chọn
11/08/2009 travers [de] phát âm travers bình chọn
11/08/2009 Ganove [de] phát âm Ganove bình chọn

Thông tin thành viên

Linguista - Docente e Investigadora

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Đức

Liên hệ CARVALHO


Thống kê thành viên

Phát âm: 459 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 134

Bình chọn: 18 bình chọn

Số lần xem trang: 25.704


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 922

Vị thứ theo phát âm: 544