Những từ đã phát âm của CA_AngMo trong Forvo

Thành viên: CA_AngMo Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2013 anaphylactic [en] phát âm anaphylactic bình chọn
07/10/2013 Roseville [en] phát âm Roseville bình chọn
07/10/2013 Janis Joplin [en] phát âm Janis Joplin bình chọn
07/10/2013 once upon a time [en] phát âm once upon a time bình chọn
07/10/2013 procurement [en] phát âm procurement bình chọn
07/10/2013 push the envelope [en] phát âm push the envelope bình chọn
07/10/2013 geocache [en] phát âm geocache bình chọn
07/10/2013 Butte [en] phát âm Butte 1 bình chọn
07/10/2013 Jeff Bezos [en] phát âm Jeff Bezos bình chọn
27/06/2010 moleskin [en] phát âm moleskin bình chọn
27/06/2010 Meaty [en] phát âm Meaty bình chọn
27/06/2010 Kickback [en] phát âm Kickback bình chọn
27/06/2010 Oddball [en] phát âm Oddball bình chọn
27/06/2010 xenophobia [en] phát âm xenophobia 1 bình chọn
26/06/2010 jackalope [en] phát âm jackalope bình chọn
26/06/2010 videophile [en] phát âm videophile bình chọn
26/06/2010 webinar [en] phát âm webinar bình chọn
26/06/2010 netiquette [en] phát âm netiquette bình chọn
26/06/2010 emoticon [en] phát âm emoticon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2010 Cybercrime [en] phát âm Cybercrime bình chọn
26/06/2010 Zombie [en] phát âm Zombie 1 bình chọn
26/06/2010 spark plug [en] phát âm spark plug bình chọn
26/06/2010 home sweet home [en] phát âm home sweet home bình chọn
26/06/2010 shoot the breeze [en] phát âm shoot the breeze bình chọn
26/06/2010 liquidation [en] phát âm liquidation bình chọn
26/06/2010 conduit [en] phát âm conduit 2 bình chọn
26/06/2010 restitution [en] phát âm restitution bình chọn
26/06/2010 recidivism [en] phát âm recidivism 1 bình chọn
26/06/2010 reluctant [en] phát âm reluctant 1 bình chọn
26/06/2010 postal [en] phát âm postal bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ CA_AngMo


Thống kê thành viên

Phát âm: 103 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 53

Bình chọn: 25 bình chọn

Số lần xem trang: 17.028


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.710

Vị thứ theo phát âm: 2.039