Những từ đã phát âm của CA_AngMo trong Forvo Trang 2.

Thành viên: CA_AngMo Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2010 Hewlett-Packard [en] phát âm Hewlett-Packard 0 bình chọn
25/06/2010 Leo LaPorte [en] phát âm Leo LaPorte 0 bình chọn
25/06/2010 utilization [en] phát âm utilization 1 bình chọn
25/06/2010 teleconference [en] phát âm teleconference 0 bình chọn
25/06/2010 stakeholder [en] phát âm stakeholder 1 bình chọn
25/06/2010 specification [en] phát âm specification 0 bình chọn
25/06/2010 cannibalism [en] phát âm cannibalism 0 bình chọn
25/06/2010 cannibal [en] phát âm cannibal 0 bình chọn
25/06/2010 methodology [en] phát âm methodology 0 bình chọn
25/06/2010 customization [en] phát âm customization 2 bình chọn
25/06/2010 project (noun) [en] phát âm project (noun) 0 bình chọn
25/06/2010 Insubordination [en] phát âm Insubordination 0 bình chọn
25/06/2010 deck [en] phát âm deck 1 bình chọn
25/06/2010 Silicon Valley [en] phát âm Silicon Valley 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2010 dirty laundry [en] phát âm dirty laundry 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2010 duct tape [en] phát âm duct tape -1 bình chọn
25/06/2010 barbed wire [en] phát âm barbed wire 1 bình chọn
25/06/2010 yolk [en] phát âm yolk 0 bình chọn
25/06/2010 stub [en] phát âm stub 0 bình chọn
25/06/2010 percolate [en] phát âm percolate 0 bình chọn
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] phát âm Heimlich maneuver 0 bình chọn
25/06/2010 hierarchical [en] phát âm hierarchical 2 bình chọn
25/06/2010 pathname [en] phát âm pathname 0 bình chọn
25/06/2010 disheveled [en] phát âm disheveled 2 bình chọn
25/06/2010 diaspora [en] phát âm diaspora 0 bình chọn
25/06/2010 brittleness [en] phát âm brittleness 0 bình chọn
25/06/2010 inharmonious [en] phát âm inharmonious 0 bình chọn
25/06/2010 toaster [en] phát âm toaster 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2010 sauce [en] phát âm sauce 2 bình chọn
25/06/2010 Al Gore [en] phát âm Al Gore 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ CA_AngMo


Thống kê thành viên

Phát âm: 101 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 53

Bình chọn: 37 bình chọn

Số lần xem trang: 26.529


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.099

Vị thứ theo phát âm: 2.529