Những từ đã phát âm của CA_AngMo trong Forvo Trang 4.

Thành viên: CA_AngMo Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/06/2010 Goldfinger [en] phát âm Goldfinger 0 bình chọn
24/06/2010 panhandler [en] phát âm panhandler 0 bình chọn
24/06/2010 dork [en] phát âm dork 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 nerdy [en] phát âm nerdy 0 bình chọn
24/06/2010 hanky-panky [en] phát âm hanky-panky 0 bình chọn
24/06/2010 Coke [en] phát âm Coke 0 bình chọn
24/06/2010 schmuck [en] phát âm schmuck 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 ain't [en] phát âm ain't 0 bình chọn
24/06/2010 Sacramento [en] phát âm Sacramento 1 bình chọn
24/06/2010 Ashley [en] phát âm Ashley 0 bình chọn
24/06/2010 headshot [en] phát âm headshot 2 bình chọn

Thông tin thành viên

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ CA_AngMo


Thống kê thành viên

Phát âm: 101 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 53

Bình chọn: 37 bình chọn

Số lần xem trang: 26.536


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.099

Vị thứ theo phát âm: 2.529