Những từ đã phát âm của CJG91011 trong Forvo

Thành viên: CJG91011 Đăng ký phát âm của CJG91011

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/11/2010 trichome [en] phát âm trichome bình chọn
28/11/2010 burp [en] phát âm burp bình chọn
28/11/2010 Italy [en] phát âm Italy bình chọn
07/08/2010 Hello [en] phát âm Hello bình chọn
21/03/2010 Justin Bieber [en] phát âm Justin Bieber 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/03/2010 Malfoy [en] phát âm Malfoy bình chọn
15/03/2010 bubbling [en] phát âm bubbling 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2010 Hephaestus [en] phát âm Hephaestus bình chọn
04/02/2010 statistical [en] phát âm statistical bình chọn
26/01/2010 Cincinnati [en] phát âm Cincinnati 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 Ohio [en] phát âm Ohio bình chọn
26/01/2010 Aphrodite [en] phát âm Aphrodite -3 bình chọn
26/01/2010 swagger [en] phát âm swagger bình chọn
26/01/2010 Cassandra [en] phát âm Cassandra bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ CJG91011


Thống kê thành viên

Phát âm: 14 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 7.432


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13.463

Vị thứ theo phát âm: 9.075