Những từ đã phát âm của CannedMan trong Forvo

Thành viên: CannedMan Đăng ký phát âm của CannedMan

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/10/2010 Breen [no] phát âm Breen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2010 Vegard Breen [no] phát âm Vegard Breen 0 bình chọn
29/10/2010 brei [no] phát âm brei 0 bình chọn
29/10/2010 glatt [no] phát âm glatt 1 bình chọn
29/10/2010 røde [no] phát âm røde 0 bình chọn
29/10/2010 flott [no] phát âm flott 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2010 mager [no] phát âm mager 0 bình chọn
29/10/2010 statistisk [no] phát âm statistisk 0 bình chọn
29/10/2010 barsk [no] phát âm barsk 0 bình chọn
29/10/2010 vill [no] phát âm vill 0 bình chọn
29/10/2010 beskjeden [no] phát âm beskjeden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2010 utrolig [no] phát âm utrolig 0 bình chọn
29/10/2010 nettopp [no] phát âm nettopp 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2010 tekjøkken [no] phát âm tekjøkken 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2010 kjetter [no] phát âm kjetter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2010 tjære [no] phát âm tjære 0 bình chọn
29/10/2010 aass bryggeri [no] phát âm aass bryggeri 0 bình chọn
29/10/2010 frekvens [no] phát âm frekvens 0 bình chọn
29/10/2010 mage [no] phát âm mage 0 bình chọn
09/11/2009 sæterrømme [no] phát âm sæterrømme 0 bình chọn
09/11/2009 militær [no] phát âm militær 0 bình chọn
09/11/2009 kjærtegn [no] phát âm kjærtegn 0 bình chọn
09/11/2009 kjærleik [no] phát âm kjærleik 0 bình chọn
09/11/2009 Buran [no] phát âm Buran 0 bình chọn
09/11/2009 einherjar [no] phát âm einherjar 0 bình chọn
09/11/2009 dimmu borgir [no] phát âm dimmu borgir 0 bình chọn
09/11/2009 Kiberg [no] phát âm Kiberg 0 bình chọn
09/11/2009 burzum [no] phát âm burzum 0 bình chọn
09/11/2009 Lævateinn [no] phát âm Lævateinn 0 bình chọn
09/11/2009 takk for sist [no] phát âm takk for sist 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Na Uy

Liên hệ CannedMan


Thống kê thành viên

Phát âm: 48 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 11.905


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.743

Vị thứ theo phát âm: 4.710