Những từ đã phát âm của Cassiusaugusta trong Forvo

Thành viên: Cassiusaugusta Đăng ký phát âm của Cassiusaugusta

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2011 polyamory [en] phát âm polyamory 0 bình chọn
29/01/2011 aquascape [en] phát âm aquascape 0 bình chọn
29/01/2011 agritourism [en] phát âm agritourism 0 bình chọn
29/01/2011 big-box [en] phát âm big-box 0 bình chọn
29/01/2011 gastric bypass [en] phát âm gastric bypass 0 bình chọn
29/01/2011 biodiesel [en] phát âm biodiesel 0 bình chọn
29/01/2011 soul patch [en] phát âm soul patch 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2011 spyware [en] phát âm spyware 0 bình chọn
29/01/2011 defriend [en] phát âm defriend 0 bình chọn
29/01/2011 matchy-matchy [en] phát âm matchy-matchy 1 bình chọn
29/01/2011 overthink [en] phát âm overthink 0 bình chọn
29/01/2011 catastrophizing [en] phát âm catastrophizing -1 bình chọn
29/01/2011 manscape [en] phát âm manscape 0 bình chọn
29/01/2011 iSilo [en] phát âm iSilo 0 bình chọn
29/01/2011 Rupert Sheldrake [en] phát âm Rupert Sheldrake 0 bình chọn
29/01/2011 LiveCD [en] phát âm LiveCD 0 bình chọn
25/01/2011 Julianna Luisa Margulies [en] phát âm Julianna Luisa Margulies 0 bình chọn
25/01/2011 genuineness [en] phát âm genuineness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2011 grapey [en] phát âm grapey 0 bình chọn
25/01/2011 transpressive [en] phát âm transpressive 0 bình chọn
25/01/2011 transpression [en] phát âm transpression 0 bình chọn
25/01/2011 transcurrent [en] phát âm transcurrent 0 bình chọn
25/01/2011 keywords [en] phát âm keywords 0 bình chọn
25/01/2011 minor [en] phát âm minor 1 bình chọn
24/01/2011 Tex Avery [en] phát âm Tex Avery 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2011 Nicole Natalie Austin [en] phát âm Nicole Natalie Austin 0 bình chọn
24/01/2011 Robert Soleyjacks [en] phát âm Robert Soleyjacks 0 bình chọn
24/01/2011 micrite [en] phát âm micrite 0 bình chọn
24/01/2011 Deans [en] phát âm Deans 0 bình chọn
24/01/2011 tightening [en] phát âm tightening 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

I teach French at an American high school.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Cassiusaugusta


Thống kê thành viên

Phát âm: 189 (45 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 45

Bình chọn: 60 bình chọn

Số lần xem trang: 21.697


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.366

Vị thứ theo phát âm: 1.466