Các phát âm ưa thích của Celabros

Thành viên: Celabros Đăng ký phát âm của Celabros

Xem thông tin và từ của thành viên.

Từ Nghe Thông tin
uqhoqhoqho [xh] phát âm uqhoqhoqho Của Vukile
朱军 [zh] phát âm 朱军 Của xinghua

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Gruzia

Liên hệ Celabros


Thống kê thành viên

Phát âm: 321 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 27

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 29.158


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.355

Vị thứ theo phát âm: 945