Những từ đã phát âm của Chanel7 trong Forvo

Thành viên: Chanel7 Đăng ký phát âm của Chanel7

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/08/2012 уяснювати [uk] phát âm уяснювати bình chọn
05/10/2011 опалить [ru] phát âm опалить bình chọn
05/10/2011 опухание [ru] phát âm опухание bình chọn
05/10/2011 загустевание [ru] phát âm загустевание bình chọn
05/10/2011 усиливаться [ru] phát âm усиливаться bình chọn
05/10/2011 припухлость [ru] phát âm припухлость bình chọn
05/10/2011 перекармливать [ru] phát âm перекармливать bình chọn
05/10/2011 ощущающий [ru] phát âm ощущающий bình chọn
05/10/2011 костюмерная [ru] phát âm костюмерная bình chọn
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] phát âm Михаил Тимофеевич Калашников bình chọn
03/10/2011 зверёк [ru] phát âm зверёк bình chọn
02/10/2011 грім [uk] phát âm грім bình chọn
02/10/2011 отвесный [ru] phát âm отвесный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Дима [ru] phát âm Дима 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 дисплей [uk] phát âm дисплей bình chọn
02/10/2011 ворьё [ru] phát âm ворьё bình chọn
02/10/2011 дистиллированный [ru] phát âm дистиллированный bình chọn
02/10/2011 дистиллятор [ru] phát âm дистиллятор bình chọn
02/10/2011 воскресительница [ru] phát âm воскресительница bình chọn
02/10/2011 славненький [ru] phát âm славненький bình chọn
02/10/2011 славненько [ru] phát âm славненько bình chọn
02/10/2011 садозащитный [ru] phát âm садозащитный bình chọn
02/10/2011 садовников [ru] phát âm садовников bình chọn
02/10/2011 Алайская долина [ru] phát âm Алайская долина bình chọn
02/10/2011 безнадзорно [ru] phát âm безнадзорно bình chọn
02/10/2011 национал-большевизм [ru] phát âm национал-большевизм bình chọn
02/10/2011 Приангарье [ru] phát âm Приангарье bình chọn
02/10/2011 Приангарский [ru] phát âm Приангарский bình chọn
02/10/2011 решебник [ru] phát âm решебник bình chọn
02/10/2011 XX век [ru] phát âm XX век 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ukraina

Liên hệ Chanel7


Thống kê thành viên

Phát âm: 213 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 16

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 7.530


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.845

Vị thứ theo phát âm: 1.082