Những từ đã phát âm của Chareidio trong Forvo

Thành viên: Chareidio Đăng ký phát âm của Chareidio

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2008 popularity [en] phát âm popularity 0 bình chọn
30/03/2008 repose [en] phát âm repose 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2008 password [en] phát âm password 0 bình chọn
30/03/2008 rainbow [en] phát âm rainbow 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2008 Stratovarius [en] phát âm Stratovarius 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2008 shampoo [en] phát âm shampoo 0 bình chọn
30/03/2008 kitchen [en] phát âm kitchen 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I produce the Chareidio Global News, a daily news recap free of sensationalism, rhetoric and gossip.

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Lãnh thổ Palestine

Liên hệ Chareidio


Thống kê thành viên

Phát âm: 7 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 5.032


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 17.077