Những từ đã phát âm của Chocolat trong Forvo

Thành viên: Chocolat Đăng ký phát âm của Chocolat

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2010 influx [fr] phát âm influx 0 bình chọn
18/12/2010 incarner [fr] phát âm incarner 0 bình chọn
18/12/2010 perforeuse [fr] phát âm perforeuse 0 bình chọn
18/12/2010 foirer [fr] phát âm foirer 0 bình chọn
18/12/2010 العِلْكُ [ar] phát âm العِلْكُ 0 bình chọn
18/12/2010 Mohammed Hassanein Heikal [ar] phát âm Mohammed Hassanein Heikal -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Maroc

Liên hệ Chocolat


Thống kê thành viên

Phát âm: 6

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.831


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 18.423