Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 pomme de terre [fr] phát âm pomme de terre -1 bình chọn
24/04/2013 confiture [fr] phát âm confiture bình chọn
24/04/2013 baignoire [fr] phát âm baignoire bình chọn
24/04/2013 serrure [fr] phát âm serrure bình chọn
24/04/2013 arbre [fr] phát âm arbre bình chọn
24/04/2013 abricot [fr] phát âm abricot bình chọn
24/04/2013 90 [fr] phát âm 90 bình chọn
24/04/2013 Michel de Montaigne [fr] phát âm Michel de Montaigne bình chọn
24/04/2013 80 [fr] phát âm 80 bình chọn
24/04/2013 70 [fr] phát âm 70 bình chọn
24/04/2013 60 [fr] phát âm 60 bình chọn
24/04/2013 fraise [fr] phát âm fraise -1 bình chọn
24/04/2013 framboise [fr] phát âm framboise bình chọn
24/04/2013 métamorphose [fr] phát âm métamorphose bình chọn
24/04/2013 emmagasiner [fr] phát âm emmagasiner bình chọn
24/04/2013 s'embrasser [fr] phát âm s'embrasser bình chọn
24/04/2013 embrasser [fr] phát âm embrasser 1 bình chọn
24/04/2013 peinture [fr] phát âm peinture bình chọn
24/04/2013 teinture [fr] phát âm teinture bình chọn
24/04/2013 torture [fr] phát âm torture bình chọn
24/04/2013 tortue [fr] phát âm tortue bình chọn
24/04/2013 lapin [fr] phát âm lapin bình chọn
24/04/2013 pingouin [fr] phát âm pingouin bình chọn
24/04/2013 manchot [fr] phát âm manchot bình chọn
24/04/2013 sauveur [fr] phát âm sauveur bình chọn
24/04/2013 saveur [fr] phát âm saveur bình chọn
24/04/2013 parfum [fr] phát âm parfum bình chọn
24/04/2013 exaltant [fr] phát âm exaltant bình chọn
24/04/2013 monarchique [fr] phát âm monarchique bình chọn
24/04/2013 octobre [fr] phát âm octobre bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 241

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 10.451


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 40.347

Vị thứ theo phát âm: 967