Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo Trang 2.

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 tu me manques [fr] phát âm tu me manques bình chọn
24/04/2013 magnétoscope [fr] phát âm magnétoscope bình chọn
24/04/2013 éventail [fr] phát âm éventail bình chọn
24/04/2013 avenir [fr] phát âm avenir bình chọn
24/04/2013 Ajouter [fr] phát âm Ajouter bình chọn
24/04/2013 amoureuse [fr] phát âm amoureuse bình chọn
24/04/2013 Je t'aime [fr] phát âm Je t'aime bình chọn
24/04/2013 champagne [fr] phát âm champagne bình chọn
24/04/2013 champignon [fr] phát âm champignon bình chọn
24/04/2013 Champion [fr] phát âm Champion bình chọn
24/04/2013 hygiénique [fr] phát âm hygiénique bình chọn
24/04/2013 hygiène [fr] phát âm hygiène bình chọn
24/04/2013 tampon [fr] phát âm tampon bình chọn
24/04/2013 vernis [fr] phát âm vernis bình chọn
24/04/2013 magnifique [fr] phát âm magnifique bình chọn
24/04/2013 non [fr] phát âm non bình chọn
24/04/2013 oui [fr] phát âm oui 1 bình chọn
24/04/2013 vie [fr] phát âm vie bình chọn
24/04/2013 blanc (En accent Suisse) [fr] phát âm blanc (En accent Suisse) bình chọn
24/04/2013 alors [fr] phát âm alors bình chọn
24/04/2013 glace au chocolat [fr] phát âm glace au chocolat bình chọn
24/04/2013 gâteau au chocolat [fr] phát âm gâteau au chocolat bình chọn
24/04/2013 un chocolat chaud [fr] phát âm un chocolat chaud bình chọn
24/04/2013 mousse au chocolat [fr] phát âm mousse au chocolat bình chọn
24/04/2013 chocolat [fr] phát âm chocolat bình chọn
24/04/2013 désespoir [fr] phát âm désespoir bình chọn
24/04/2013 réfléchir [fr] phát âm réfléchir 1 bình chọn
24/04/2013 décision [fr] phát âm décision 1 bình chọn
24/04/2013 incrédule [fr] phát âm incrédule bình chọn
24/04/2013 inventivité [fr] phát âm inventivité bình chọn

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 241

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 10.434


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 41.201

Vị thứ theo phát âm: 966