Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo Trang 3.

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 croix [fr] phát âm croix bình chọn
24/04/2013 écœurement [fr] phát âm écœurement bình chọn
24/04/2013 plonger [fr] phát âm plonger bình chọn
24/04/2013 calme [fr] phát âm calme bình chọn
24/04/2013 perroquet [fr] phát âm perroquet bình chọn
24/04/2013 soigné [fr] phát âm soigné bình chọn
24/04/2013 glace [fr] phát âm glace bình chọn
24/04/2013 Neige [fr] phát âm Neige bình chọn
24/04/2013 voleur [fr] phát âm voleur bình chọn
24/04/2013 voyageur [fr] phát âm voyageur bình chọn
24/04/2013 voyage [fr] phát âm voyage bình chọn
24/04/2013 voyeur [fr] phát âm voyeur bình chọn
24/04/2013 métier [fr] phát âm métier bình chọn
24/04/2013 rue [fr] phát âm rue bình chọn
24/04/2013 écrivain [fr] phát âm écrivain 1 bình chọn
24/04/2013 Bibliothèque [fr] phát âm Bibliothèque bình chọn
24/04/2013 librairie [fr] phát âm librairie bình chọn
24/04/2013 livre [fr] phát âm livre bình chọn
24/04/2013 rarement [fr] phát âm rarement 1 bình chọn
24/04/2013 lièvre [fr] phát âm lièvre 1 bình chọn
24/04/2013 école [fr] phát âm école 1 bình chọn
24/04/2013 boîte aux lettres [fr] phát âm boîte aux lettres bình chọn
24/04/2013 divertir [fr] phát âm divertir bình chọn
24/04/2013 croustillante [fr] phát âm croustillante bình chọn
24/04/2013 donjon [fr] phát âm donjon bình chọn
24/04/2013 documentation [fr] phát âm documentation bình chọn
24/04/2013 Diplomatie [fr] phát âm Diplomatie bình chọn
24/04/2013 probablement [fr] phát âm probablement bình chọn
24/04/2013 risible [fr] phát âm risible bình chọn
24/04/2013 direction [fr] phát âm direction 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 241

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 10.762


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 24.792

Vị thứ theo phát âm: 970