Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo Trang 3.

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 écœurement [fr] phát âm écœurement 0 bình chọn
24/04/2013 plonger [fr] phát âm plonger 0 bình chọn
24/04/2013 calme [fr] phát âm calme 0 bình chọn
24/04/2013 perroquet [fr] phát âm perroquet 0 bình chọn
24/04/2013 soigné [fr] phát âm soigné 1 bình chọn
24/04/2013 glace [fr] phát âm glace 0 bình chọn
24/04/2013 Neige [fr] phát âm Neige 0 bình chọn
24/04/2013 voleur [fr] phát âm voleur 0 bình chọn
24/04/2013 voyageur [fr] phát âm voyageur 0 bình chọn
24/04/2013 voyage [fr] phát âm voyage 0 bình chọn
24/04/2013 voyeur [fr] phát âm voyeur 2 bình chọn
24/04/2013 métier [fr] phát âm métier 1 bình chọn
24/04/2013 rue [fr] phát âm rue 0 bình chọn
24/04/2013 écrivain [fr] phát âm écrivain 3 bình chọn
24/04/2013 Bibliothèque [fr] phát âm Bibliothèque 1 bình chọn
24/04/2013 librairie [fr] phát âm librairie 0 bình chọn
24/04/2013 livre [fr] phát âm livre 0 bình chọn
24/04/2013 rarement [fr] phát âm rarement 1 bình chọn
24/04/2013 lièvre [fr] phát âm lièvre 2 bình chọn
24/04/2013 école [fr] phát âm école 2 bình chọn
24/04/2013 boîte aux lettres [fr] phát âm boîte aux lettres 0 bình chọn
24/04/2013 divertir [fr] phát âm divertir 0 bình chọn
24/04/2013 croustillante [fr] phát âm croustillante 0 bình chọn
24/04/2013 donjon [fr] phát âm donjon 0 bình chọn
24/04/2013 documentation [fr] phát âm documentation 0 bình chọn
24/04/2013 Diplomatie [fr] phát âm Diplomatie 0 bình chọn
24/04/2013 probablement [fr] phát âm probablement 1 bình chọn
24/04/2013 risible [fr] phát âm risible 0 bình chọn
24/04/2013 direction [fr] phát âm direction 3 bình chọn
24/04/2013 fromage [fr] phát âm fromage 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 240

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 60 bình chọn

Số lần xem trang: 26.853


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 48.094

Vị thứ theo phát âm: 1.168