Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 vache [fr] phát âm vache 3 bình chọn
24/04/2013 Allo [fr] phát âm Allo 0 bình chọn
24/04/2013 Italien [fr] phát âm Italien 0 bình chọn
24/04/2013 au revoir [fr] phát âm au revoir 0 bình chọn
24/04/2013 mirroir [fr] phát âm mirroir 0 bình chọn
24/04/2013 psychiatre [fr] phát âm psychiatre 0 bình chọn
24/04/2013 chewing-gum [fr] phát âm chewing-gum 0 bình chọn
24/04/2013 Québec [fr] phát âm Québec 0 bình chọn
24/04/2013 fête [fr] phát âm fête 0 bình chọn
24/04/2013 francophone [fr] phát âm francophone 0 bình chọn
24/04/2013 Francophonie [fr] phát âm Francophonie 1 bình chọn
24/04/2013 Canada [fr] phát âm Canada 0 bình chọn
24/04/2013 Belgique [fr] phát âm Belgique 0 bình chọn
24/04/2013 France [fr] phát âm France -1 bình chọn
24/04/2013 Chinois [fr] phát âm Chinois 0 bình chọn
24/04/2013 Japonais [fr] phát âm Japonais 0 bình chọn
24/04/2013 anglais [fr] phát âm anglais 1 bình chọn
24/04/2013 Ça va ? [fr] phát âm Ça va ? 0 bình chọn
24/04/2013 Comment ça va ? [fr] phát âm Comment ça va ? 1 bình chọn
24/04/2013 Salut, ça va ? [fr] phát âm Salut, ça va ? 2 bình chọn
24/04/2013 bon anniversaire [fr] phát âm bon anniversaire 1 bình chọn
24/04/2013 Joyeux anniversaire [fr] phát âm Joyeux anniversaire 0 bình chọn
24/04/2013 poulet [fr] phát âm poulet 0 bình chọn
24/04/2013 boulangerie [fr] phát âm boulangerie 2 bình chọn
24/04/2013 crêpe [fr] phát âm crêpe 0 bình chọn
24/04/2013 pleine Lune [fr] phát âm pleine Lune 1 bình chọn
24/04/2013 lune [fr] phát âm lune 0 bình chọn
24/04/2013 seigneur [fr] phát âm seigneur 0 bình chọn
24/04/2013 bonjour [fr] phát âm bonjour 1 bình chọn
24/04/2013 salut [fr] phát âm salut 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 240

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 60 bình chọn

Số lần xem trang: 26.872


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 24.790

Vị thứ theo phát âm: 1.170