Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 crapaud [fr] phát âm crapaud 0 bình chọn
24/04/2013 gâteau [fr] phát âm gâteau 1 bình chọn
24/04/2013 cadeau [fr] phát âm cadeau 3 bình chọn
24/04/2013 excusez-moi [fr] phát âm excusez-moi 0 bình chọn
24/04/2013 merci beaucoup [fr] phát âm merci beaucoup 0 bình chọn
24/04/2013 merci [fr] phát âm merci 2 bình chọn
24/04/2013 s'il vous plaît [fr] phát âm s'il vous plaît 0 bình chọn
24/04/2013 amoureux [fr] phát âm amoureux 1 bình chọn
24/04/2013 sourire [fr] phát âm sourire 0 bình chọn
24/04/2013 niais [fr] phát âm niais 0 bình chọn
24/04/2013 soeur [fr] phát âm soeur 0 bình chọn
24/04/2013 cheveu [fr] phát âm cheveu 1 bình chọn
24/04/2013 lieu [fr] phát âm lieu 0 bình chọn
24/04/2013 grabuge [fr] phát âm grabuge 0 bình chọn
24/04/2013 archiduchesse [fr] phát âm archiduchesse 0 bình chọn
24/04/2013 drapeau [fr] phát âm drapeau 0 bình chọn
24/04/2013 famille [fr] phát âm famille 1 bình chọn
24/04/2013 traduction [fr] phát âm traduction 0 bình chọn
24/04/2013 écureuil [fr] phát âm écureuil 0 bình chọn
24/04/2013 grenouille [fr] phát âm grenouille 0 bình chọn
24/04/2013 Envoyer [fr] phát âm Envoyer 1 bình chọn
24/04/2013 Écouter [fr] phát âm Écouter 0 bình chọn
24/04/2013 armure [fr] phát âm armure 0 bình chọn
24/04/2013 coeur [fr] phát âm coeur 1 bình chọn
24/04/2013 eau-de-vie [fr] phát âm eau-de-vie 0 bình chọn
24/04/2013 eau [fr] phát âm eau 1 bình chọn
24/04/2013 eau de toilette [fr] phát âm eau de toilette 0 bình chọn
24/04/2013 corps [fr] phát âm corps -1 bình chọn
24/04/2013 Visage [fr] phát âm Visage 0 bình chọn
24/04/2013 sentiment [fr] phát âm sentiment 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 240

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 60 bình chọn

Số lần xem trang: 26.789


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 48.094

Vị thứ theo phát âm: 1.168