Những từ đã phát âm của Cistude trong Forvo Trang 7.

Thành viên: Cistude Đăng ký phát âm của Cistude

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2013 amour [fr] phát âm amour 0 bình chọn
24/04/2013 cheval [fr] phát âm cheval 1 bình chọn
24/04/2013 rat [fr] phát âm rat 0 bình chọn
24/04/2013 anticonstitutionnellement [fr] phát âm anticonstitutionnellement 0 bình chọn
24/04/2013 se détester [fr] phát âm se détester 0 bình chọn
24/04/2013 détester [fr] phát âm détester 0 bình chọn
24/04/2013 hérisson [fr] phát âm hérisson 0 bình chọn
24/04/2013 hésiter [fr] phát âm hésiter 0 bình chọn
24/04/2013 à bientôt [fr] phát âm à bientôt 0 bình chọn
24/04/2013 bientôt [fr] phát âm bientôt 0 bình chọn
24/04/2013 A très bientôt [fr] phát âm A très bientôt 0 bình chọn
24/04/2013 ainsi qu'aux [fr] phát âm ainsi qu'aux 0 bình chọn
24/04/2013 ainsi soit-il [fr] phát âm ainsi soit-il 0 bình chọn
24/04/2013 ainsi que [fr] phát âm ainsi que 0 bình chọn
24/04/2013 pour ainsi dire [fr] phát âm pour ainsi dire -1 bình chọn
24/04/2013 ainsi [fr] phát âm ainsi 3 bình chọn
24/04/2013 chaise [fr] phát âm chaise 0 bình chọn
24/04/2013 Chat [fr] phát âm Chat 1 bình chọn
24/04/2013 Chien [fr] phát âm Chien 0 bình chọn
24/04/2013 chien méchant [fr] phát âm chien méchant 0 bình chọn
24/04/2013 chien-chien [fr] phát âm chien-chien 0 bình chọn
24/04/2013 Je n'aime pas [fr] phát âm Je n'aime pas -1 bình chọn
24/04/2013 Aimer [fr] phát âm Aimer 2 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 豬 0 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 雞 0 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 羊 0 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 馬 0 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 蛇 0 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 龍 0 bình chọn
24/04/2013 [yue] phát âm 虎 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Sỹ

Liên hệ Cistude


Thống kê thành viên

Phát âm: 240

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 55 bình chọn

Số lần xem trang: 25.283


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 30.869

Vị thứ theo phát âm: 1.153