Những từ đã phát âm của Crustyoldbloke trong Forvo

Thành viên: Crustyoldbloke Đăng ký phát âm của Crustyoldbloke

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2012 Giltspur [en] phát âm Giltspur bình chọn
08/10/2012 Denudation [en] phát âm Denudation bình chọn
08/10/2012 unprejudiced [en] phát âm unprejudiced bình chọn
08/10/2012 unsavoury [en] phát âm unsavoury bình chọn
08/10/2012 scrunchy [en] phát âm scrunchy bình chọn
08/10/2012 Anthony Pym [en] phát âm Anthony Pym bình chọn
05/10/2012 horseradish [en] phát âm horseradish bình chọn
05/10/2012 Voigt [en] phát âm Voigt bình chọn
13/12/2011 verifiers [en] phát âm verifiers bình chọn
13/12/2011 obsessively [en] phát âm obsessively bình chọn
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] phát âm Robert Norton Noyce bình chọn
13/12/2011 Deryn [en] phát âm Deryn bình chọn
13/12/2011 Rhinospike [en] phát âm Rhinospike bình chọn
13/12/2011 Windover [en] phát âm Windover bình chọn
13/12/2011 Stour [en] phát âm Stour bình chọn
06/12/2011 Brazzer [en] phát âm Brazzer bình chọn
06/12/2011 Node.js [en] phát âm Node.js bình chọn
06/12/2011 Holburne [en] phát âm Holburne bình chọn
06/12/2011 Kelough [en] phát âm Kelough bình chọn
06/12/2011 bobbery [en] phát âm bobbery bình chọn
06/12/2011 limequat [en] phát âm limequat bình chọn
06/12/2011 graphemic [en] phát âm graphemic bình chọn
06/12/2011 placarded [en] phát âm placarded bình chọn
29/11/2011 contouring [en] phát âm contouring bình chọn
29/11/2011 doubling down [en] phát âm doubling down bình chọn
29/11/2011 Bygate [en] phát âm Bygate bình chọn
29/11/2011 Wheldon [en] phát âm Wheldon bình chọn
29/11/2011 Jowell [en] phát âm Jowell bình chọn
29/11/2011 blacktop [en] phát âm blacktop bình chọn
29/11/2011 nondestructive [en] phát âm nondestructive bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Web: http://crustyoldbloke.geekstogo.com/

Liên hệ Crustyoldbloke


Thống kê thành viên

Phát âm: 212 (54 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 67 bình chọn

Số lần xem trang: 18.350


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13.679

Vị thứ theo phát âm: 1.084