Những từ đã phát âm của DamnedOwl trong Forvo

Thành viên: DamnedOwl Đăng ký phát âm của DamnedOwl

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2011 James [en] phát âm James bình chọn
11/06/2009 trichordate [en] phát âm trichordate bình chọn
08/05/2009 shite [en] phát âm shite 1 bình chọn
08/05/2009 passing [en] phát âm passing bình chọn
08/05/2009 defeat [en] phát âm defeat bình chọn
08/05/2009 entrapment [en] phát âm entrapment bình chọn
08/05/2009 heartburn [en] phát âm heartburn bình chọn
08/05/2009 heartache [en] phát âm heartache bình chọn
06/05/2009 presbycusis [en] phát âm presbycusis bình chọn
06/05/2009 bastard [en] phát âm bastard 2 bình chọn
06/05/2009 dicotyledon [en] phát âm dicotyledon 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 reprehensible [en] phát âm reprehensible 1 bình chọn
06/05/2009 emanating [en] phát âm emanating bình chọn
06/05/2009 discography [en] phát âm discography bình chọn
06/05/2009 considering [en] phát âm considering bình chọn
06/05/2009 accusatory [en] phát âm accusatory bình chọn
06/05/2009 replica [en] phát âm replica bình chọn
06/05/2009 trowel [en] phát âm trowel bình chọn
06/05/2009 preserve [en] phát âm preserve bình chọn
06/05/2009 reconstruction [en] phát âm reconstruction bình chọn
06/05/2009 rehabilitation [en] phát âm rehabilitation bình chọn
06/05/2009 restoration [en] phát âm restoration bình chọn
06/05/2009 conservation [en] phát âm conservation bình chọn
06/05/2009 preservation [en] phát âm preservation bình chọn
06/05/2009 junk [en] phát âm junk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 impeccable [en] phát âm impeccable bình chọn
06/05/2009 insufferable [en] phát âm insufferable bình chọn
06/05/2009 curd [en] phát âm curd bình chọn
06/05/2009 exterminate [en] phát âm exterminate bình chọn
06/05/2009 Tardis [en] phát âm Tardis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

I am from Wakefield, West Yorkshire which is in the North of England.

My accent is typical of the educated working class.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DamnedOwl


Thống kê thành viên

Phát âm: 47 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 7.889


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.740

Vị thứ theo phát âm: 3.849