Những từ đã phát âm của DanDanimals trong Forvo

Thành viên: DanDanimals Đăng ký phát âm của DanDanimals

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/09/2011 Nathan Fillion [en] phát âm Nathan Fillion 0 bình chọn
22/08/2011 Kate Royal [en] phát âm Kate Royal 0 bình chọn
22/08/2011 Naboo [en] phát âm Naboo 0 bình chọn
22/08/2011 Darth Sidious [en] phát âm Darth Sidious 0 bình chọn
22/08/2011 Padmé Amidala [en] phát âm Padmé Amidala 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2011 Jar Jar Binks [en] phát âm Jar Jar Binks -1 bình chọn
25/04/2011 Lancaster (CA) [en] phát âm Lancaster (CA) 0 bình chọn
29/03/2011 palm [en] phát âm palm 1 bình chọn
01/02/2011 rescale [en] phát âm rescale 0 bình chọn
01/02/2011 mexican [en] phát âm mexican 0 bình chọn
26/01/2011 Silvia Marlene Favela Meraz [es] phát âm Silvia Marlene Favela Meraz 0 bình chọn
26/01/2011 Chartreuse [en] phát âm Chartreuse 0 bình chọn
18/01/2011 downpayment [en] phát âm downpayment 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2011 commitment-free [en] phát âm commitment-free 0 bình chọn
18/01/2011 astronomy [en] phát âm astronomy 1 bình chọn
13/01/2011 Lambayeque [es] phát âm Lambayeque 0 bình chọn
13/01/2011 recta [es] phát âm recta 0 bình chọn
13/01/2011 Rieju [es] phát âm Rieju 0 bình chọn
13/01/2011 La Quintrala [es] phát âm La Quintrala 0 bình chọn
13/01/2011 entrometerse [es] phát âm entrometerse 0 bình chọn
13/01/2011 Valentín Pimpstein [es] phát âm Valentín Pimpstein 0 bình chọn
13/01/2011 arteriola [es] phát âm arteriola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 descueve [es] phát âm descueve 0 bình chọn
13/01/2011 statelessness [en] phát âm statelessness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 ingroup [en] phát âm ingroup 0 bình chọn
13/01/2011 outgroup [en] phát âm outgroup 0 bình chọn
13/01/2011 hypercritically [en] phát âm hypercritically 0 bình chọn
12/01/2011 golden [en] phát âm golden 1 bình chọn
12/01/2011 hundreds [en] phát âm hundreds 0 bình chọn
12/01/2011 monistic [en] phát âm monistic 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ DanDanimals


Thống kê thành viên

Phát âm: 224 (57 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 23

Bình chọn: 69 bình chọn

Số lần xem trang: 31.602


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.792

Vị thứ theo phát âm: 1.269