Những từ đã phát âm của DanDanimals trong Forvo

Thành viên: DanDanimals Đăng ký phát âm của DanDanimals

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/09/2011 Nathan Fillion [en] phát âm Nathan Fillion bình chọn
20/09/2011 Oaxaca [es] phát âm Oaxaca -1 bình chọn
22/08/2011 Kate Royal [en] phát âm Kate Royal bình chọn
22/08/2011 Naboo [en] phát âm Naboo bình chọn
22/08/2011 Darth Sidious [en] phát âm Darth Sidious bình chọn
22/08/2011 Padmé Amidala [en] phát âm Padmé Amidala 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/08/2011 Jar Jar Binks [en] phát âm Jar Jar Binks bình chọn
25/04/2011 Lancaster (CA) [en] phát âm Lancaster (CA) bình chọn
29/03/2011 palm [en] phát âm palm bình chọn
01/02/2011 rescale [en] phát âm rescale bình chọn
01/02/2011 mexican [en] phát âm mexican bình chọn
26/01/2011 Silvia Marlene Favela Meraz [es] phát âm Silvia Marlene Favela Meraz bình chọn
26/01/2011 Chartreuse [en] phát âm Chartreuse bình chọn
18/01/2011 downpayment [en] phát âm downpayment bình chọn
18/01/2011 commitment-free [en] phát âm commitment-free bình chọn
18/01/2011 astronomy [en] phát âm astronomy 1 bình chọn
13/01/2011 Lambayeque [es] phát âm Lambayeque bình chọn
13/01/2011 recta [es] phát âm recta bình chọn
13/01/2011 Rieju [es] phát âm Rieju bình chọn
13/01/2011 La Quintrala [es] phát âm La Quintrala bình chọn
13/01/2011 entrometerse [es] phát âm entrometerse bình chọn
13/01/2011 Valentín Pimpstein [es] phát âm Valentín Pimpstein bình chọn
13/01/2011 arteriola [es] phát âm arteriola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 descueve [es] phát âm descueve bình chọn
13/01/2011 statelessness [en] phát âm statelessness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 ingroup [en] phát âm ingroup bình chọn
13/01/2011 outgroup [en] phát âm outgroup bình chọn
13/01/2011 hypercritically [en] phát âm hypercritically bình chọn
12/01/2011 golden [en] phát âm golden bình chọn
12/01/2011 hundreds [en] phát âm hundreds bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ DanDanimals


Thống kê thành viên

Phát âm: 228 (51 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 24

Bình chọn: 58 bình chọn

Số lần xem trang: 20.656


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.899

Vị thứ theo phát âm: 1.010