Những từ đã phát âm của Darek_z_Polski trong Forvo

Thành viên: Darek_z_Polski Đăng ký phát âm của Darek_z_Polski

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 wyindywidualizować się [pl] phát âm wyindywidualizować się bình chọn
03/10/2012 powyłamywane [pl] phát âm powyłamywane bình chọn
03/10/2012 mobilizować [pl] phát âm mobilizować bình chọn
03/10/2012 wydalać [pl] phát âm wydalać bình chọn
03/10/2012 dola [pl] phát âm dola bình chọn
03/10/2012 przykryć [pl] phát âm przykryć bình chọn
03/10/2012 być może [pl] phát âm być może bình chọn
03/10/2012 zjednoczyć [pl] phát âm zjednoczyć bình chọn
03/10/2012 żywienie [pl] phát âm żywienie bình chọn
03/10/2012 jabłko Adama [pl] phát âm jabłko Adama bình chọn
03/10/2012 udar [pl] phát âm udar bình chọn
03/10/2012 zoologiczny [pl] phát âm zoologiczny bình chọn
03/10/2012 taras [pl] phát âm taras bình chọn
03/10/2012 śpieszyć [pl] phát âm śpieszyć bình chọn
03/10/2012 kaseta [pl] phát âm kaseta bình chọn
03/10/2012 rysowanie [pl] phát âm rysowanie bình chọn
03/10/2012 reprymenda [pl] phát âm reprymenda bình chọn
03/10/2012 redaktor [pl] phát âm redaktor bình chọn
03/10/2012 aresztowanie [pl] phát âm aresztowanie bình chọn
03/10/2012 urodzinowy [pl] phát âm urodzinowy bình chọn
03/10/2012 protestancki [pl] phát âm protestancki bình chọn
03/10/2012 opracowywać [pl] phát âm opracowywać bình chọn
03/10/2012 owłosienie [pl] phát âm owłosienie bình chọn
03/10/2012 kabaret [pl] phát âm kabaret bình chọn
03/10/2012 zastaw [pl] phát âm zastaw bình chọn
03/10/2012 laboratoryjny [pl] phát âm laboratoryjny bình chọn
03/10/2012 Tirana [pl] phát âm Tirana bình chọn
03/10/2012 kenijski [pl] phát âm kenijski bình chọn
03/10/2012 niezdolność [pl] phát âm niezdolność bình chọn
03/10/2012 nacięcie [pl] phát âm nacięcie bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ Darek_z_Polski


Thống kê thành viên

Phát âm: 73

Từ đã thêm: 4

Số lần xem trang: 3.097


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.506

Vị thứ theo phát âm: 2.726