Những từ đã phát âm của DavidCrone trong Forvo

Thành viên: DavidCrone Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -2 bình chọn
07/08/2009 destined [en] phát âm destined 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 International Date Line [en] phát âm International Date Line bình chọn
07/08/2009 notification [en] phát âm notification 1 bình chọn
07/08/2009 laddy [en] phát âm laddy bình chọn
07/08/2009 lad [en] phát âm lad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 YouTube [en] phát âm YouTube 1 bình chọn
07/08/2009 North Carolina [en] phát âm North Carolina 1 bình chọn
07/08/2009 nettle [en] phát âm nettle bình chọn
07/08/2009 Gateshead [en] phát âm Gateshead bình chọn
07/08/2009 Lancastrian [en] phát âm Lancastrian bình chọn
07/08/2009 drench [en] phát âm drench bình chọn
07/08/2009 Scarborough Castle [en] phát âm Scarborough Castle bình chọn
07/08/2009 Northumbrian [en] phát âm Northumbrian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 Northumbria [en] phát âm Northumbria bình chọn
07/08/2009 All Souls College [en] phát âm All Souls College bình chọn
07/08/2009 New College [en] phát âm New College bình chọn
07/08/2009 Exeter College [en] phát âm Exeter College bình chọn
07/08/2009 Corpus Christi College [en] phát âm Corpus Christi College bình chọn
07/08/2009 Magdalen College [en] phát âm Magdalen College bình chọn
04/08/2009 Muppet [en] phát âm Muppet 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2009 hinny [en] phát âm hinny bình chọn
04/08/2009 Geordie [en] phát âm Geordie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2009 Mackem [en] phát âm Mackem bình chọn
31/07/2009 willow [en] phát âm willow bình chọn
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] phát âm Super Mario Brothers bình chọn
31/07/2009 super glue [en] phát âm super glue bình chọn
31/07/2009 super-ego [en] phát âm super-ego bình chọn
31/07/2009 suntan lotion [en] phát âm suntan lotion bình chọn
31/07/2009 sunspot [en] phát âm sunspot bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DavidCrone


Thống kê thành viên

Phát âm: 162 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 43 bình chọn

Số lần xem trang: 21.383


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.723

Vị thứ theo phát âm: 1.391