Những từ đã phát âm của DavidCrone trong Forvo Trang 2.

Thành viên: DavidCrone Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2009 ballistic [en] phát âm ballistic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2009 jetlagged [en] phát âm jetlagged bình chọn
31/07/2009 nuclear submarine [en] phát âm nuclear submarine bình chọn
31/07/2009 Seat [en] phát âm Seat 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2009 sensible [en] phát âm sensible bình chọn
29/07/2009 Tate Modern [en] phát âm Tate Modern bình chọn
29/07/2009 jewelfish [en] phát âm jewelfish bình chọn
29/07/2009 discussion [en] phát âm discussion -2 bình chọn
29/07/2009 Mongolia [en] phát âm Mongolia -1 bình chọn
29/07/2009 Italy [en] phát âm Italy 3 bình chọn
29/07/2009 Morocco [en] phát âm Morocco bình chọn
29/07/2009 Armenia [en] phát âm Armenia bình chọn
29/07/2009 thief [en] phát âm thief bình chọn
29/07/2009 missing [en] phát âm missing 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 upset [en] phát âm upset bình chọn
29/07/2009 upscale [en] phát âm upscale bình chọn
29/07/2009 mishappen [en] phát âm mishappen bình chọn
29/07/2009 forthsize [en] phát âm forthsize bình chọn
29/07/2009 forthright [en] phát âm forthright bình chọn
29/07/2009 spectrum [en] phát âm spectrum 1 bình chọn
29/07/2009 Darlington [en] phát âm Darlington bình chọn
29/07/2009 Sunderland [en] phát âm Sunderland bình chọn
29/07/2009 pleasures [en] phát âm pleasures bình chọn
29/07/2009 pleasure [en] phát âm pleasure 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 pleasurable [en] phát âm pleasurable bình chọn
29/07/2009 blueprint [en] phát âm blueprint bình chọn
28/07/2009 lesbian [en] phát âm lesbian -1 bình chọn
28/07/2009 oxidize [en] phát âm oxidize bình chọn
28/07/2009 oxidant [en] phát âm oxidant bình chọn
28/07/2009 Oxfordshire [en] phát âm Oxfordshire bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DavidCrone


Thống kê thành viên

Phát âm: 162 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 43 bình chọn

Số lần xem trang: 21.548


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.773

Vị thứ theo phát âm: 1.399