Những từ đã phát âm của DavidCrone trong Forvo Trang 3.

Thành viên: DavidCrone Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/07/2009 Oxford [en] phát âm Oxford 0 bình chọn
28/07/2009 ethos [en] phát âm ethos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 Ethologist [en] phát âm Ethologist bình chọn
28/07/2009 ethnomethodologists [en] phát âm ethnomethodologists bình chọn
28/07/2009 ethnology [en] phát âm ethnology bình chọn
28/07/2009 Ethnologist [en] phát âm Ethnologist bình chọn
28/07/2009 ethnocentric [en] phát âm ethnocentric 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ethnicity [en] phát âm ethnicity 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ethnic [en] phát âm ethnic bình chọn
28/07/2009 Ethiopia [en] phát âm Ethiopia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ethics [en] phát âm ethics bình chọn
28/07/2009 ethical [en] phát âm ethical 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] phát âm The University of Western Ontario bình chọn
26/07/2009 protest [en] phát âm protest bình chọn
26/07/2009 prospective [en] phát âm prospective 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2009 prosopagnosia [en] phát âm prosopagnosia bình chọn
26/07/2009 ethic [en] phát âm ethic bình chọn
26/07/2009 gym [en] phát âm gym bình chọn
26/07/2009 assign [en] phát âm assign bình chọn
26/07/2009 assiduous [en] phát âm assiduous bình chọn
26/07/2009 assets [en] phát âm assets bình chọn
26/07/2009 asset [en] phát âm asset 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2009 Assessor [en] phát âm Assessor bình chọn
26/07/2009 Assessment [en] phát âm Assessment 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2009 assessed [en] phát âm assessed bình chọn
26/07/2009 John Wayne [en] phát âm John Wayne bình chọn
26/07/2009 favourably [en] phát âm favourably bình chọn
26/07/2009 pure [en] phát âm pure 3 bình chọn
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] phát âm Charlie Chaplin bình chọn
23/07/2009 defeat [en] phát âm defeat 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DavidCrone


Thống kê thành viên

Phát âm: 162 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 43 bình chọn

Số lần xem trang: 21.364


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.645

Vị thứ theo phát âm: 1.386