Những từ đã phát âm của DavidCrone trong Forvo Trang 4.

Thành viên: DavidCrone Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/07/2009 phenomenal [en] phát âm phenomenal bình chọn
23/07/2009 spa [en] phát âm spa bình chọn
23/07/2009 beta [en] phát âm beta bình chọn
16/07/2009 unique [en] phát âm unique 3 bình chọn
16/07/2009 bisexuality [en] phát âm bisexuality bình chọn
16/07/2009 heterosexuality [en] phát âm heterosexuality bình chọn
16/07/2009 homosexuality [en] phát âm homosexuality bình chọn
16/07/2009 asexual [en] phát âm asexual bình chọn
16/07/2009 bisexual [en] phát âm bisexual bình chọn
16/07/2009 homosexual [en] phát âm homosexual 0 bình chọn
16/07/2009 indeterminate [en] phát âm indeterminate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 scan [en] phát âm scan bình chọn
16/07/2009 reconsider [en] phát âm reconsider bình chọn
16/07/2009 meat [en] phát âm meat 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 James Goldsmith [en] phát âm James Goldsmith bình chọn
16/07/2009 differentiate [en] phát âm differentiate bình chọn
16/07/2009 affectation [en] phát âm affectation bình chọn
16/07/2009 sought [en] phát âm sought 1 bình chọn
16/07/2009 entertain [en] phát âm entertain bình chọn
16/07/2009 Turkish [en] phát âm Turkish 1 bình chọn
16/07/2009 legalized [en] phát âm legalized bình chọn
16/07/2009 ware [en] phát âm ware 2 bình chọn
16/07/2009 Fawlty Towers [en] phát âm Fawlty Towers bình chọn
16/07/2009 spotty [en] phát âm spotty bình chọn
16/07/2009 bitches [en] phát âm bitches 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 ribonucleic acid [en] phát âm ribonucleic acid bình chọn
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] phát âm lysergic acid diethylamide bình chọn
16/07/2009 Father Christmas [en] phát âm Father Christmas bình chọn
15/07/2009 wondrous [en] phát âm wondrous 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 Nora Roberts [en] phát âm Nora Roberts bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DavidCrone


Thống kê thành viên

Phát âm: 162 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 43 bình chọn

Số lần xem trang: 21.534


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.656

Vị thứ theo phát âm: 1.397