Những từ đã phát âm của DavidCrone trong Forvo Trang 5.

Thành viên: DavidCrone Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2009 diaphoresis [en] phát âm diaphoresis 0 bình chọn
15/07/2009 data set [en] phát âm data set 0 bình chọn
15/07/2009 database [en] phát âm database 0 bình chọn
15/07/2009 Electrolysis [en] phát âm Electrolysis 0 bình chọn
15/07/2009 sophos [en] phát âm sophos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 dialectical materialism [en] phát âm dialectical materialism 0 bình chọn
15/07/2009 godspeed [en] phát âm godspeed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 San Marino [en] phát âm San Marino -1 bình chọn
15/07/2009 Leonard [en] phát âm Leonard 0 bình chọn
15/07/2009 microphone [en] phát âm microphone 0 bình chọn
15/07/2009 Halle Berry [en] phát âm Halle Berry 0 bình chọn
15/07/2009 thrilled [en] phát âm thrilled 0 bình chọn
15/07/2009 Turkish Republic of Northern Cyprus [en] phát âm Turkish Republic of Northern Cyprus 0 bình chọn
15/07/2009 Commonwealth of The Bahamas [en] phát âm Commonwealth of The Bahamas 0 bình chọn
15/07/2009 Republic of Djibouti [en] phát âm Republic of Djibouti 0 bình chọn
15/07/2009 Arab Republic of Egypt [en] phát âm Arab Republic of Egypt 0 bình chọn
15/07/2009 Republic of Azerbaijan [en] phát âm Republic of Azerbaijan 0 bình chọn
15/07/2009 Democratic Republic of the Congo [en] phát âm Democratic Republic of the Congo 0 bình chọn
15/07/2009 People's Republic of China [en] phát âm People's Republic of China 2 bình chọn
15/07/2009 mortification [en] phát âm mortification 0 bình chọn
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] phát âm Voyage of the Beagle 0 bình chọn
15/07/2009 harmoniously [en] phát âm harmoniously 0 bình chọn
15/07/2009 liar [en] phát âm liar 0 bình chọn
15/07/2009 contemporaneous [en] phát âm contemporaneous 0 bình chọn
15/07/2009 Bodleian Library [en] phát âm Bodleian Library 0 bình chọn
15/07/2009 ok [en] phát âm ok -2 bình chọn
15/07/2009 carefully [en] phát âm carefully 4 bình chọn
15/07/2009 technological [en] phát âm technological 0 bình chọn
15/07/2009 James Steerforth [en] phát âm James Steerforth 0 bình chọn
15/07/2009 Edward Rochester [en] phát âm Edward Rochester 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DavidCrone


Thống kê thành viên

Phát âm: 155 (27 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 57 bình chọn

Số lần xem trang: 34.148


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.641

Vị thứ theo phát âm: 1.740