Những từ đã phát âm của DavidCrone trong Forvo Trang 6.

Thành viên: DavidCrone Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2009 Bodleian Library [en] phát âm Bodleian Library bình chọn
15/07/2009 ok [en] phát âm ok -1 bình chọn
15/07/2009 carefully [en] phát âm carefully bình chọn
15/07/2009 technological [en] phát âm technological bình chọn
15/07/2009 hallelujah [en] phát âm hallelujah 1 bình chọn
15/07/2009 James Steerforth [en] phát âm James Steerforth bình chọn
15/07/2009 Edward Rochester [en] phát âm Edward Rochester bình chọn
15/07/2009 niche [en] phát âm niche bình chọn
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] phát âm deoxyribonucleic acid 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 Peggotty [en] phát âm Peggotty bình chọn
15/07/2009 nudist [en] phát âm nudist bình chọn
15/07/2009 malware [en] phát âm malware -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ DavidCrone


Thống kê thành viên

Phát âm: 162 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 43 bình chọn

Số lần xem trang: 21.436


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.747

Vị thứ theo phát âm: 1.390