Những từ đã phát âm của DavidLiga trong Forvo

Thành viên: DavidLiga Đăng ký phát âm của DavidLiga

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2010 ebollienza [it] phát âm ebollienza bình chọn
31/12/2010 inoppugnabile [it] phát âm inoppugnabile bình chọn
31/12/2010 sindacabile [it] phát âm sindacabile bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ DavidLiga


Thống kê thành viên

Phát âm: 3

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.254


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 20.738