Những từ đã phát âm của DiegoJuan trong Forvo

Thành viên: DiegoJuan Đăng ký phát âm của DiegoJuan

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/10/2008 medianoche [es] phát âm medianoche 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2008 preposición [es] phát âm preposición 1 bình chọn
01/10/2008 albaicín [es] phát âm albaicín 1 bình chọn
01/10/2008 judicial [es] phát âm judicial 0 bình chọn
01/10/2008 dócil [es] phát âm dócil 0 bình chọn
01/10/2008 el cielo [es] phát âm el cielo 0 bình chọn
01/10/2008 oscura [es] phát âm oscura 0 bình chọn
01/10/2008 oficialmente [es] phát âm oficialmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2008 social [es] phát âm social 1 bình chọn
01/10/2008 cooficiales [es] phát âm cooficiales 0 bình chọn
01/10/2008 infeccioso [es] phát âm infeccioso 0 bình chọn
01/10/2008 acercamiento [es] phát âm acercamiento -1 bình chọn
01/10/2008 municipal [es] phát âm municipal 0 bình chọn
01/10/2008 oficial [es] phát âm oficial 0 bình chọn
01/10/2008 exquisito [es] phát âm exquisito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2008 reemplazable [es] phát âm reemplazable 1 bình chọn
01/10/2008 noticia [es] phát âm noticia 0 bình chọn
01/10/2008 anunciado [es] phát âm anunciado 0 bình chọn
01/10/2008 referencia [es] phát âm referencia 0 bình chọn
01/10/2008 funciona [es] phát âm funciona 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2008 Exposición [es] phát âm Exposición 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2008 ciudadanos [es] phát âm ciudadanos 0 bình chọn
01/10/2008 modificación [es] phát âm modificación 0 bình chọn
01/10/2008 sociedad [es] phát âm sociedad 0 bình chọn
01/10/2008 noche [es] phát âm noche -1 bình chọn
01/10/2008 aplicación [es] phát âm aplicación 0 bình chọn
01/10/2008 central [es] phát âm central 1 bình chọn
01/10/2008 reciclable [es] phát âm reciclable 0 bình chọn
01/10/2008 celebración [es] phát âm celebración 0 bình chọn
01/10/2008 institución [es] phát âm institución 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ DiegoJuan


Thống kê thành viên

Phát âm: 123 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 33 bình chọn

Số lần xem trang: 18.225


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 36.657

Vị thứ theo phát âm: 2.111