Những từ đã phát âm của Dinvar trong Forvo

Thành viên: Dinvar Đăng ký phát âm của Dinvar

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2014 house [en] phát âm house 0 bình chọn
09/12/2010 dictionary [en] phát âm dictionary 0 bình chọn
09/12/2010 Life [en] phát âm Life 0 bình chọn
09/12/2010 white [en] phát âm white 0 bình chọn
09/12/2010 underground [en] phát âm underground 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Canada

Liên hệ Dinvar


Thống kê thành viên

Phát âm: 5

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.311


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 20.102