Những từ đã phát âm của Doiha trong Forvo

Thành viên: Doiha Đăng ký phát âm của Doiha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2009 achicoria [es] phát âm achicoria bình chọn
06/09/2009 pera [es] phát âm pera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 adquisición [es] phát âm adquisición bình chọn
06/09/2009 recelo [es] phát âm recelo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 champiñones [es] phát âm champiñones 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 guisantes [es] phát âm guisantes bình chọn
06/09/2009 apio [es] phát âm apio bình chọn
19/07/2009 sentarme [es] phát âm sentarme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/07/2009 honrado [es] phát âm honrado bình chọn
19/07/2009 barrigón [es] phát âm barrigón bình chọn
16/07/2009 adiestrar [es] phát âm adiestrar bình chọn
16/07/2009 distrito [es] phát âm distrito bình chọn
16/07/2009 Gales [es] phát âm Gales bình chọn
16/07/2009 salvia [es] phát âm salvia bình chọn
16/07/2009 anchura [es] phát âm anchura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 guardabarros [es] phát âm guardabarros bình chọn
16/07/2009 seductor [es] phát âm seductor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 tempestuoso [es] phát âm tempestuoso bình chọn
16/07/2009 vendido [es] phát âm vendido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/06/2009 Groenlandia [es] phát âm Groenlandia bình chọn
14/06/2009 arriesgar [es] phát âm arriesgar bình chọn
14/06/2009 representar [es] phát âm representar bình chọn
14/06/2009 premiar [es] phát âm premiar bình chọn
14/06/2009 respectar [es] phát âm respectar bình chọn
14/06/2009 despedirse [es] phát âm despedirse bình chọn
14/06/2009 proveniente [es] phát âm proveniente bình chọn
14/06/2009 acompañamiento [es] phát âm acompañamiento bình chọn
14/06/2009 oler mal [es] phát âm oler mal bình chọn
14/06/2009 Redentor [es] phát âm Redentor bình chọn
14/06/2009 barrendero [es] phát âm barrendero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Peru

Liên hệ Doiha


Thống kê thành viên

Phát âm: 30 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 4.707


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.134

Vị thứ theo phát âm: 5.490