Những từ đã phát âm của Dougla15 trong Forvo

Thành viên: Dougla15 Đăng ký phát âm của Dougla15

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2009 bonita [es] phát âm bonita bình chọn
25/04/2009 profesor [es] phát âm profesor bình chọn
25/04/2009 malcriado [es] phát âm malcriado bình chọn
25/04/2009 durazno [es] phát âm durazno bình chọn
25/04/2009 bibliotecario [es] phát âm bibliotecario bình chọn
25/04/2009 archivador [es] phát âm archivador bình chọn
25/04/2009 simultáneamente [es] phát âm simultáneamente bình chọn
25/04/2009 rotulación [es] phát âm rotulación bình chọn
25/04/2009 mágico [es] phát âm mágico bình chọn
25/04/2009 cartulina [es] phát âm cartulina bình chọn
25/04/2009 enchufado [es] phát âm enchufado bình chọn
25/04/2009 becaria [es] phát âm becaria bình chọn
25/04/2009 malicioso [es] phát âm malicioso bình chọn
25/04/2009 Leo [es] phát âm Leo 1 bình chọn
25/04/2009 trampas [es] phát âm trampas bình chọn
25/04/2009 primaria [es] phát âm primaria bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Venezuela

Liên hệ Dougla15


Thống kê thành viên

Phát âm: 16

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.954


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 22.726

Vị thứ theo phát âm: 8.414