Những từ đã phát âm của Dougla15 trong Forvo

Thành viên: Dougla15 Đăng ký phát âm của Dougla15

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2009 bonita [es] phát âm bonita 0 bình chọn
25/04/2009 profesor [es] phát âm profesor 0 bình chọn
25/04/2009 malcriado [es] phát âm malcriado 0 bình chọn
25/04/2009 durazno [es] phát âm durazno 0 bình chọn
25/04/2009 bibliotecario [es] phát âm bibliotecario 0 bình chọn
25/04/2009 archivador [es] phát âm archivador 0 bình chọn
25/04/2009 simultáneamente [es] phát âm simultáneamente 0 bình chọn
25/04/2009 rotulación [es] phát âm rotulación 0 bình chọn
25/04/2009 mágico [es] phát âm mágico 0 bình chọn
25/04/2009 cartulina [es] phát âm cartulina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2009 enchufado [es] phát âm enchufado 0 bình chọn
25/04/2009 becaria [es] phát âm becaria 0 bình chọn
25/04/2009 malicioso [es] phát âm malicioso 0 bình chọn
25/04/2009 Leo [es] phát âm Leo 1 bình chọn
25/04/2009 trampas [es] phát âm trampas 0 bình chọn
25/04/2009 primaria [es] phát âm primaria 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Venezuela

Liên hệ Dougla15


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 6.258


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 31.142

Vị thứ theo phát âm: 10.266