Những từ đã phát âm của EElena trong Forvo

Thành viên: EElena Đăng ký phát âm của EElena

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2011 опойковый [ru] phát âm опойковый bình chọn
20/12/2011 чеховский [ru] phát âm чеховский bình chọn
20/12/2011 совершившийся [ru] phát âm совершившийся bình chọn
20/12/2011 греко-римский [ru] phát âm греко-римский bình chọn
20/12/2011 дзот [ru] phát âm дзот bình chọn
20/12/2011 франко-германский [ru] phát âm франко-германский bình chọn
20/12/2011 ГИБДД [ru] phát âm ГИБДД bình chọn
20/12/2011 Зиновий Рождественский [ru] phát âm Зиновий Рождественский bình chọn
19/12/2011 вычерпывать [ru] phát âm вычерпывать bình chọn
19/12/2011 вычерпнуться [ru] phát âm вычерпнуться bình chọn
19/12/2011 диспозиция [ru] phát âm диспозиция bình chọn
19/12/2011 вычерпнуть [ru] phát âm вычерпнуть bình chọn
19/12/2011 Каллистратовна [ru] phát âm Каллистратовна bình chọn
19/12/2011 Карпович [ru] phát âm Карпович bình chọn
19/12/2011 Каллиникович [ru] phát âm Каллиникович bình chọn
19/12/2011 выстуживаться [ru] phát âm выстуживаться bình chọn
19/12/2011 Карповна [ru] phát âm Карповна bình chọn
19/12/2011 Капитоновна [ru] phát âm Капитоновна bình chọn
19/12/2011 Карловна [ru] phát âm Карловна bình chọn
19/12/2011 Карлович [ru] phát âm Карлович bình chọn
19/12/2011 выстужать [ru] phát âm выстужать bình chọn
19/12/2011 вычерпываться [ru] phát âm вычерпываться bình chọn
19/12/2011 вычерпаться [ru] phát âm вычерпаться bình chọn
19/12/2011 вычерпывание [ru] phát âm вычерпывание bình chọn
19/12/2011 выстужаться [ru] phát âm выстужаться bình chọn
19/12/2011 Каллистратович [ru] phát âm Каллистратович bình chọn
19/12/2011 Львовна [ru] phát âm Львовна bình chọn
19/12/2011 выстуживание [ru] phát âm выстуживание bình chọn
19/12/2011 ферросплавщик [ru] phát âm ферросплавщик bình chọn
19/12/2011 Леонович [ru] phát âm Леонович bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ EElena


Thống kê thành viên

Phát âm: 235

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 5.555


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 982