Những từ đã phát âm của Elaesa trong Forvo

Thành viên: Elaesa Đăng ký phát âm của Elaesa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/02/2013 proverbial [en] phát âm proverbial bình chọn
05/02/2013 hayfield [en] phát âm hayfield bình chọn
05/02/2013 civilise [en] phát âm civilise bình chọn
05/02/2013 one-to-one [en] phát âm one-to-one bình chọn
05/02/2013 currently [en] phát âm currently bình chọn
28/12/2012 uncommunicatively [en] phát âm uncommunicatively bình chọn
28/12/2012 unmatched [en] phát âm unmatched bình chọn
28/12/2012 unexcelled [en] phát âm unexcelled bình chọn
28/12/2012 Naked Prey [en] phát âm Naked Prey bình chọn
28/12/2012 unexceeded [en] phát âm unexceeded bình chọn
28/12/2012 unequalled [en] phát âm unequalled bình chọn
28/12/2012 incomparably [en] phát âm incomparably bình chọn
28/12/2012 Don Webb [en] phát âm Don Webb bình chọn
28/12/2012 student [en] phát âm student bình chọn
19/08/2012 coworker [en] phát âm coworker bình chọn
19/08/2012 house [en] phát âm house bình chọn
19/08/2012 Danika [en] phát âm Danika bình chọn
19/08/2012 selenium [en] phát âm selenium bình chọn
19/08/2012 giraffe [en] phát âm giraffe bình chọn
19/08/2012 accubation [en] phát âm accubation bình chọn
19/08/2012 translate [en] phát âm translate bình chọn
19/08/2012 never been kissed [en] phát âm never been kissed bình chọn
19/08/2012 cemetery [en] phát âm cemetery 1 bình chọn
19/08/2012 lodine [en] phát âm lodine bình chọn
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
19/08/2012 unhelpful [en] phát âm unhelpful bình chọn
19/08/2012 invitalize [en] phát âm invitalize 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2012 simultaneously [en] phát âm simultaneously -1 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm a 20 year old Linguistics student who is fascinated by the many dialects of English.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Elaesa


Thống kê thành viên

Phát âm: 28 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.828


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 42.343

Vị thứ theo phát âm: 5.759