Những từ đã thêm để phát âm của Elaesa trong Forvo

Thành viên: Elaesa Đăng ký phát âm của Elaesa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
29/08/2012 hádegishlé [is] phát âm hádegishlé Của Petur75

Thông tin thành viên

I'm a 20 year old Linguistics student who is fascinated by the many dialects of English.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Elaesa


Thống kê thành viên

Phát âm: 26 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 10.759


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 40.209

Vị thứ theo phát âm: 7.457