Các phát âm ưa thích của Elaesa

Thành viên: Elaesa Đăng ký phát âm của Elaesa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Từ Nghe Thông tin
súkkulaði [is] phát âm súkkulaði Của hlodver

Thông tin thành viên

I'm a 20 year old Linguistics student who is fascinated by the many dialects of English.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Elaesa


Thống kê thành viên

Phát âm: 26 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 8.496


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 23.311

Vị thứ theo phát âm: 6.895