Những từ đã phát âm của Elin trong Forvo

Thành viên: Elin Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Elin

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2010 rökvísindi [is] phát âm rökvísindi 0 bình chọn
14/11/2010 sólskin [is] phát âm sólskin 0 bình chọn
14/11/2010 sólargeisli [is] phát âm sólargeisli 0 bình chọn
14/11/2010 stærðfræði [is] phát âm stærðfræði 0 bình chọn
14/11/2010 eðlisfræði [is] phát âm eðlisfræði 0 bình chọn
14/11/2010 fjarlægð [is] phát âm fjarlægð 0 bình chọn
14/11/2010 hornafræði [is] phát âm hornafræði 0 bình chọn
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] phát âm Jóhanna Sigurðardóttir 0 bình chọn
14/11/2010 sólarljós [is] phát âm sólarljós 0 bình chọn
14/11/2010 sittu [is] phát âm sittu 0 bình chọn
14/11/2010 legið [is] phát âm legið 0 bình chọn
14/11/2010 sagt [is] phát âm sagt 0 bình chọn
14/11/2010 kauptu [is] phát âm kauptu 0 bình chọn
14/11/2010 venjuleg [is] phát âm venjuleg 0 bình chọn
14/11/2010 hét [is] phát âm hét 0 bình chọn
14/11/2010 venjulegur [is] phát âm venjulegur 0 bình chọn
14/11/2010 þekking [is] phát âm þekking 0 bình chọn
14/11/2010 hljóttu [is] phát âm hljóttu 0 bình chọn
14/11/2010 eitthvað [is] phát âm eitthvað 0 bình chọn
14/11/2010 skilgreining [is] phát âm skilgreining 0 bình chọn
14/11/2010 stattu [is] phát âm stattu 0 bình chọn
14/11/2010 liggðu [is] phát âm liggðu 0 bình chọn
14/11/2010 keypti [is] phát âm keypti 0 bình chọn
14/11/2010 sagði [is] phát âm sagði 0 bình chọn
14/11/2010 skeytingarlaus [is] phát âm skeytingarlaus 0 bình chọn
14/11/2010 þið liggið [is] phát âm þið liggið 0 bình chọn
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] phát âm köttinn í sekknum 0 bình chọn
14/11/2010 búast við einhverju [is] phát âm búast við einhverju 0 bình chọn
14/11/2010 við liggjum [is] phát âm við liggjum 0 bình chọn
14/11/2010 lært [is] phát âm lært 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iceland

Website: www.independent-talent-source.com

Liên hệ Elin


Thống kê thành viên

Phát âm: 172 (19 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 24

Bình chọn: 20 bình chọn

Số lần xem trang: 19.518


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.640

Vị thứ theo phát âm: 1.603