Những từ đã phát âm của Elloi trong Forvo

Thành viên: Elloi Đăng ký phát âm của Elloi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2011 Jemrić [hr] phát âm Jemrić 0 bình chọn
22/08/2011 Goran Senjanović [hr] phát âm Goran Senjanović 0 bình chọn
22/08/2011 autobusna stanica [hr] phát âm autobusna stanica 0 bình chọn
22/08/2011 voziti [hr] phát âm voziti 0 bình chọn
22/08/2011 poštanski sandučić [hr] phát âm poštanski sandučić 0 bình chọn
16/08/2011 podmornica [hr] phát âm podmornica 0 bình chọn
06/08/2011 zrakoplov [hr] phát âm zrakoplov 0 bình chọn
06/08/2011 zračna luka [hr] phát âm zračna luka 0 bình chọn
06/08/2011 kolodvor [hr] phát âm kolodvor 0 bình chọn
01/08/2011 motocikl [hr] phát âm motocikl 0 bình chọn
01/08/2011 Dunja Rajter [hr] phát âm Dunja Rajter 0 bình chọn
01/08/2011 Ivan Dodig [hr] phát âm Ivan Dodig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2011 Boris Veličan [hr] phát âm Boris Veličan 0 bình chọn
27/07/2011 Kašman [hr] phát âm Kašman 0 bình chọn
27/07/2011 Helena Njirić [hr] phát âm Helena Njirić 0 bình chọn
27/07/2011 Hrvoje Njirić [hr] phát âm Hrvoje Njirić 0 bình chọn
25/07/2011 planika [hr] phát âm planika 0 bình chọn
25/07/2011 planika maginja [hr] phát âm planika maginja 0 bình chọn
25/07/2011 japanska nešpula [hr] phát âm japanska nešpula 0 bình chọn
25/07/2011 mušmula [hr] phát âm mušmula 0 bình chọn
24/07/2011 Никола Тесла / Nikola Tesla [hr] phát âm Никола Тесла / Nikola Tesla 0 bình chọn
24/07/2011 Ivan Gundulić [hr] phát âm Ivan Gundulić 0 bình chọn
24/07/2011 Ruđer Bošković [hr] phát âm Ruđer Bošković 0 bình chọn
24/07/2011 Herman Dalmatin [hr] phát âm Herman Dalmatin 0 bình chọn
24/07/2011 Lavoslav Ružička [hr] phát âm Lavoslav Ružička 0 bình chọn
24/07/2011 Marin Getaldić [hr] phát âm Marin Getaldić 0 bình chọn
24/07/2011 Faust Vrančić [hr] phát âm Faust Vrančić 0 bình chọn
24/07/2011 Ivan Supek [hr] phát âm Ivan Supek 0 bình chọn
24/07/2011 Miroslav Radman [hr] phát âm Miroslav Radman 0 bình chọn
24/07/2011 Hrvoje Požar [hr] phát âm Hrvoje Požar 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I'm Croatian and my accent is from Split.

http://djelatnici.unizd.hr/~nrotar/akcenti.pdf Accents in Croatian
http://www.senj.hr/Glagoljica.htm Transliteration of Latin Text into the Glagolitic Alphabet

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Croatia

Liên hệ Elloi


Thống kê thành viên

Phát âm: 388 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 277

Bình chọn: 23 bình chọn

Số lần xem trang: 44.708


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 676

Vị thứ theo phát âm: 784