Những từ đã phát âm của Elloi trong Forvo

Thành viên: Elloi Đăng ký phát âm của Elloi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2011 Jemrić [hr] phát âm Jemrić bình chọn
22/08/2011 Goran Senjanović [hr] phát âm Goran Senjanović bình chọn
22/08/2011 autobusna stanica [hr] phát âm autobusna stanica bình chọn
22/08/2011 voziti [hr] phát âm voziti bình chọn
22/08/2011 poštanski sandučić [hr] phát âm poštanski sandučić bình chọn
16/08/2011 podmornica [hr] phát âm podmornica bình chọn
06/08/2011 zrakoplov [hr] phát âm zrakoplov bình chọn
06/08/2011 zračna luka [hr] phát âm zračna luka bình chọn
06/08/2011 kolodvor [hr] phát âm kolodvor bình chọn
01/08/2011 motocikl [hr] phát âm motocikl bình chọn
01/08/2011 Dunja Rajter [hr] phát âm Dunja Rajter bình chọn
01/08/2011 Ivan Dodig [hr] phát âm Ivan Dodig bình chọn
01/08/2011 Boris Veličan [hr] phát âm Boris Veličan bình chọn
27/07/2011 Kašman [hr] phát âm Kašman bình chọn
27/07/2011 Helena Njirić [hr] phát âm Helena Njirić bình chọn
27/07/2011 Hrvoje Njirić [hr] phát âm Hrvoje Njirić bình chọn
25/07/2011 planika [hr] phát âm planika bình chọn
25/07/2011 planika maginja [hr] phát âm planika maginja bình chọn
25/07/2011 japanska nešpula [hr] phát âm japanska nešpula bình chọn
25/07/2011 mušmula [hr] phát âm mušmula bình chọn
24/07/2011 Никола Тесла / Nikola Tesla [hr] phát âm Никола Тесла / Nikola Tesla bình chọn
24/07/2011 Ivan Gundulić [hr] phát âm Ivan Gundulić bình chọn
24/07/2011 Ruđer Bošković [hr] phát âm Ruđer Bošković bình chọn
24/07/2011 Herman Dalmatin [hr] phát âm Herman Dalmatin bình chọn
24/07/2011 Lavoslav Ružička [hr] phát âm Lavoslav Ružička bình chọn
24/07/2011 Marin Getaldić [hr] phát âm Marin Getaldić bình chọn
24/07/2011 Faust Vrančić [hr] phát âm Faust Vrančić bình chọn
24/07/2011 Ivan Supek [hr] phát âm Ivan Supek bình chọn
24/07/2011 Miroslav Radman [hr] phát âm Miroslav Radman bình chọn
24/07/2011 Hrvoje Požar [hr] phát âm Hrvoje Požar bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I'm Croatian and my accent is from Split.

http://djelatnici.unizd.hr/~nrotar/akcenti.pdf Accents in Croatian
http://www.senj.hr/Glagoljica.htm Transliteration of Latin Text into the Glagolitic Alphabet

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Croatia

Liên hệ Elloi


Thống kê thành viên

Phát âm: 388 (17 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 277

Bình chọn: 19 bình chọn

Số lần xem trang: 31.254


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 551

Vị thứ theo phát âm: 637