Những từ đã phát âm của FaberCastell trong Forvo

Thành viên: FaberCastell Đăng ký phát âm của FaberCastell

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/04/2012 partner [it] phát âm partner 0 bình chọn
11/04/2012 Ferola [it] phát âm Ferola 0 bình chọn
11/04/2012 Fermadeviatoio [it] phát âm Fermadeviatoio 0 bình chọn
11/04/2012 Lispognato [it] phát âm Lispognato 0 bình chọn
11/04/2012 perossisoma [it] phát âm perossisoma 0 bình chọn
11/04/2012 Fitoxantina [it] phát âm Fitoxantina 0 bình chọn
11/04/2012 Dessia [it] phát âm Dessia 0 bình chọn
11/04/2012 basipeto [it] phát âm basipeto 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ FaberCastell


Thống kê thành viên

Phát âm: 8

Từ đã thêm: 8

Số lần xem trang: 5.336


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.334

Vị thứ theo phát âm: 15.749