Những từ đã phát âm của FaerieFyre trong Forvo

Thành viên: FaerieFyre Đăng ký phát âm của FaerieFyre

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/03/2011 Kobold [en] phát âm Kobold bình chọn
31/03/2011 Olympia Snowe [en] phát âm Olympia Snowe bình chọn
31/03/2011 Olympia [en] phát âm Olympia bình chọn
31/03/2011 Christine Gregoire [en] phát âm Christine Gregoire bình chọn
31/03/2011 Michelle Bachman [en] phát âm Michelle Bachman bình chọn
31/03/2011 Los Angeles [en] phát âm Los Angeles 1 bình chọn
31/03/2011 port-of-entry [en] phát âm port-of-entry bình chọn
31/03/2011 George Washington [en] phát âm George Washington bình chọn
31/03/2011 Denzel Washington [en] phát âm Denzel Washington bình chọn
31/03/2011 Washington [en] phát âm Washington bình chọn
31/03/2011 Kobold [de] phát âm Kobold bình chọn
31/03/2011 Anna Sokolow [en] phát âm Anna Sokolow bình chọn
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] phát âm Elbert Leander Rutan bình chọn
31/03/2011 splenius [en] phát âm splenius bình chọn
31/03/2011 Duke of Beaufort [en] phát âm Duke of Beaufort bình chọn
31/03/2011 Sasha Obama [en] phát âm Sasha Obama bình chọn
31/03/2011 Malia Obama [en] phát âm Malia Obama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/03/2011 Barack Obama [en] phát âm Barack Obama bình chọn
31/03/2011 Barack Hussein Obama, Jr. [en] phát âm Barack Hussein Obama, Jr. bình chọn
31/03/2011 Lombardy [en] phát âm Lombardy bình chọn
31/03/2011 beta value [en] phát âm beta value bình chọn
31/03/2011 Pidgeotto [en] phát âm Pidgeotto bình chọn
31/03/2011 deconstructionist [en] phát âm deconstructionist bình chọn
31/03/2011 wholemeal [en] phát âm wholemeal bình chọn
31/03/2011 anode plasma [en] phát âm anode plasma bình chọn
31/03/2011 Bass trumpet [en] phát âm Bass trumpet bình chọn
31/03/2011 patrolled [en] phát âm patrolled bình chọn
31/03/2011 good luck [en] phát âm good luck bình chọn
31/03/2011 good-for-nothing [en] phát âm good-for-nothing bình chọn
31/03/2011 cram [en] phát âm cram bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: không rõ

Liên hệ FaerieFyre


Thống kê thành viên

Phát âm: 52 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 7.682


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.823

Vị thứ theo phát âm: 3.567