Những từ đã phát âm của Faustroll trong Forvo

Thành viên: Faustroll Đăng ký phát âm của Faustroll

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] phát âm Maladière-Lac bình chọn
27/03/2013 Montbenon [fr] phát âm Montbenon bình chọn
27/03/2013 assistera [fr] phát âm assistera bình chọn
27/03/2013 Montchoisi [fr] phát âm Montchoisi bình chọn
27/03/2013 un [fr] phát âm un bình chọn
27/03/2013 appelez-moi [fr] phát âm appelez-moi bình chọn
27/03/2013 Ingouville [fr] phát âm Ingouville bình chọn
27/03/2013 Anthropos [fr] phát âm Anthropos bình chọn
27/03/2013 hésitante [fr] phát âm hésitante bình chọn
27/03/2013 Rousselot [fr] phát âm Rousselot bình chọn
27/03/2013 faire des bêtises [fr] phát âm faire des bêtises bình chọn
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] phát âm Maison de tolérance bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Faustroll


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.409


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.823