Những từ đã phát âm của Faustroll trong Forvo

Thành viên: Faustroll Đăng ký phát âm của Faustroll

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] phát âm Maladière-Lac 0 bình chọn
27/03/2013 Montbenon [fr] phát âm Montbenon 0 bình chọn
27/03/2013 assistera [fr] phát âm assistera 0 bình chọn
27/03/2013 Montchoisi [fr] phát âm Montchoisi 0 bình chọn
27/03/2013 un [fr] phát âm un 1 bình chọn
27/03/2013 appelez-moi [fr] phát âm appelez-moi 0 bình chọn
27/03/2013 Ingouville [fr] phát âm Ingouville 0 bình chọn
27/03/2013 Anthropos [fr] phát âm Anthropos 0 bình chọn
27/03/2013 hésitante [fr] phát âm hésitante 0 bình chọn
27/03/2013 Rousselot [fr] phát âm Rousselot 0 bình chọn
27/03/2013 faire des bêtises [fr] phát âm faire des bêtises 0 bình chọn
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] phát âm Maison de tolérance 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Faustroll


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.310


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 12.371