Những từ đã phát âm của Fieken trong Forvo

Thành viên: Fieken Đăng ký phát âm của Fieken

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 kalken [vls] phát âm kalken bình chọn
12/09/2012 Alexander [vls] phát âm Alexander bình chọn
12/09/2012 Arno [vls] phát âm Arno bình chọn
12/09/2012 Sofie [vls] phát âm Sofie bình chọn
12/09/2012 rowan [vls] phát âm rowan bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ Fieken


Thống kê thành viên

Phát âm: 5

Từ đã thêm: 5

Số lần xem trang: 2.212


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.953

Vị thứ theo phát âm: 15.600