Những từ đã phát âm của Fionawb trong Forvo

Thành viên: Fionawb Đăng ký phát âm của Fionawb

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/03/2015 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde [en] phát âm Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde 0 bình chọn
28/03/2015 Dan Dickerson [en] phát âm Dan Dickerson -1 bình chọn
28/03/2015 renege [en] phát âm renege 0 bình chọn
28/03/2015 Snidely Whiplash [en] phát âm Snidely Whiplash 0 bình chọn
28/03/2015 reassembling [en] phát âm reassembling 0 bình chọn
28/03/2015 internationalization [en] phát âm internationalization 0 bình chọn
28/03/2015 Sean Byrne [en] phát âm Sean Byrne 0 bình chọn
28/03/2015 Magilla Gorilla [en] phát âm Magilla Gorilla 0 bình chọn
28/03/2015 Dick Tracy [en] phát âm Dick Tracy 0 bình chọn
28/03/2015 Dudley Do-Right [en] phát âm Dudley Do-Right 0 bình chọn
28/03/2015 Snagglepuss [en] phát âm Snagglepuss 0 bình chọn
28/03/2015 Olive Oyl [en] phát âm Olive Oyl 0 bình chọn
28/03/2015 Anne Bancroft [en] phát âm Anne Bancroft 0 bình chọn
02/06/2013 Coonawara [en] phát âm Coonawara 0 bình chọn
02/06/2013 husbandly [en] phát âm husbandly 0 bình chọn
02/06/2013 substitutes [en] phát âm substitutes 0 bình chọn
21/01/2013 Goondiwindi [en] phát âm Goondiwindi 1 bình chọn
21/01/2013 Belconnen [en] phát âm Belconnen 0 bình chọn
21/01/2013 Eumundi [en] phát âm Eumundi 0 bình chọn
21/01/2013 The Ghan [en] phát âm The Ghan 0 bình chọn
21/01/2013 stepway [en] phát âm stepway 0 bình chọn
21/01/2013 Warrumbungle [en] phát âm Warrumbungle 0 bình chọn
02/05/2011 heebie jeebies [en] phát âm heebie jeebies 1 bình chọn
02/05/2011 Maroochydore [en] phát âm Maroochydore 0 bình chọn
02/05/2011 Woolloongabba [en] phát âm Woolloongabba 0 bình chọn
02/05/2011 cozzie [en] phát âm cozzie 0 bình chọn
23/03/2011 Mullumbimby [en] phát âm Mullumbimby 0 bình chọn
07/11/2010 Nambour [en] phát âm Nambour 0 bình chọn
07/11/2010 Bundaberg [en] phát âm Bundaberg 0 bình chọn
07/11/2010 Gympie [en] phát âm Gympie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Úc

Liên hệ Fionawb


Thống kê thành viên

Phát âm: 71 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 19 bình chọn

Số lần xem trang: 11.849


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.778

Vị thứ theo phát âm: 3.360