Những từ đã phát âm của Flashman trong Forvo

Thành viên: Flashman Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2012 Aston Villa [en] phát âm Aston Villa bình chọn
03/03/2012 Everton [en] phát âm Everton bình chọn
03/03/2012 Norwich City [en] phát âm Norwich City bình chọn
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] phát âm Tottenham Hotspur bình chọn
03/03/2012 West Bromwich Albion [en] phát âm West Bromwich Albion bình chọn
03/03/2012 Newcastle United [en] phát âm Newcastle United -2 bình chọn
03/03/2012 Stoke city [en] phát âm Stoke city bình chọn
03/03/2012 arsenal [en] phát âm arsenal bình chọn
03/03/2012 Manchester United [en] phát âm Manchester United bình chọn
03/03/2012 Manchester City [en] phát âm Manchester City 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2012 Seal [en] phát âm Seal bình chọn
03/03/2012 zebra [en] phát âm zebra bình chọn
03/03/2012 camel [en] phát âm camel bình chọn
03/03/2012 booth [en] phát âm booth -1 bình chọn
03/03/2012 bikini [en] phát âm bikini bình chọn
03/03/2012 Prince Albert [en] phát âm Prince Albert bình chọn
03/03/2012 Brian Cox [en] phát âm Brian Cox bình chọn
03/03/2012 tennis [en] phát âm tennis bình chọn
03/03/2012 hazelnut [en] phát âm hazelnut bình chọn
03/03/2012 macadamia [en] phát âm macadamia bình chọn
03/03/2012 pistachio [en] phát âm pistachio bình chọn
03/03/2012 pointless [en] phát âm pointless bình chọn
03/03/2012 tuna [en] phát âm tuna 1 bình chọn
03/03/2012 white-collar [en] phát âm white-collar bình chọn
03/03/2012 May Day [en] phát âm May Day bình chọn
03/03/2012 wombat [en] phát âm wombat bình chọn
03/03/2012 kilometre [en] phát âm kilometre 1 bình chọn
03/03/2012 intensified [en] phát âm intensified bình chọn
03/03/2012 faithless [en] phát âm faithless bình chọn
03/03/2012 favourite [en] phát âm favourite bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Flashman


Thống kê thành viên

Phát âm: 229 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 38

Bình chọn: 25 bình chọn

Số lần xem trang: 18.523


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.142

Vị thứ theo phát âm: 1.006