Những từ đã phát âm của Flashman trong Forvo Trang 2.

Thành viên: Flashman Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/03/2012 current account [en] phát âm current account 0 bình chọn
01/03/2012 across [en] phát âm across 4 bình chọn
01/03/2012 activist [en] phát âm activist 0 bình chọn
01/03/2012 acupuncture [en] phát âm acupuncture 0 bình chọn
01/03/2012 advice [en] phát âm advice 0 bình chọn
29/02/2012 addiction [en] phát âm addiction 0 bình chọn
29/02/2012 administration [en] phát âm administration 2 bình chọn
29/02/2012 aerobics [en] phát âm aerobics 0 bình chọn
29/02/2012 good afternoon [en] phát âm good afternoon 1 bình chọn
21/02/2012 alcohol [en] phát âm alcohol 0 bình chọn
21/02/2012 alarm clock [en] phát âm alarm clock 0 bình chọn
21/02/2012 Diagon Alley [en] phát âm Diagon Alley 0 bình chọn
21/02/2012 alley [en] phát âm alley 1 bình chọn
21/02/2012 allergy [en] phát âm allergy 0 bình chọn
21/02/2012 aisle [en] phát âm aisle 0 bình chọn
21/02/2012 Airport [en] phát âm Airport 0 bình chọn
21/02/2012 Air Traffic Control [en] phát âm Air Traffic Control 0 bình chọn
21/02/2012 airmail [en] phát âm airmail 0 bình chọn
21/02/2012 Royal Air Force [en] phát âm Royal Air Force 0 bình chọn
21/02/2012 air-conditioned [en] phát âm air-conditioned 0 bình chọn
21/02/2012 agriculture [en] phát âm agriculture 0 bình chọn
21/02/2012 Aftershave [en] phát âm Aftershave 0 bình chọn
21/02/2012 Africa [en] phát âm Africa 0 bình chọn
21/02/2012 aeroplane [en] phát âm aeroplane 0 bình chọn
21/02/2012 accommodation [en] phát âm accommodation 4 bình chọn
21/02/2012 accident [en] phát âm accident 3 bình chọn
21/02/2012 cavity [en] phát âm cavity 2 bình chọn
21/02/2012 toothache [en] phát âm toothache 1 bình chọn
21/02/2012 wisdom tooth [en] phát âm wisdom tooth 0 bình chọn
21/02/2012 tooth [en] phát âm tooth 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Flashman


Thống kê thành viên

Phát âm: 217 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 38

Bình chọn: 35 bình chọn

Số lần xem trang: 35.076


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.644

Vị thứ theo phát âm: 1.288