Những từ đã phát âm của Flashman trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Flashman Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/02/2012 wardrobe [en] phát âm wardrobe 3 bình chọn
18/02/2012 blur [en] phát âm blur 0 bình chọn
18/02/2012 sport [en] phát âm sport 0 bình chọn
18/02/2012 flight [en] phát âm flight 0 bình chọn
09/02/2012 Draco Malfoy [en] phát âm Draco Malfoy 1 bình chọn
09/02/2012 Lord Voldemort [en] phát âm Lord Voldemort 1 bình chọn
09/02/2012 Ron Weasley [en] phát âm Ron Weasley 0 bình chọn
09/02/2012 Severus Snape [en] phát âm Severus Snape 0 bình chọn
09/02/2012 Snape [en] phát âm Snape 1 bình chọn
09/02/2012 hagrid [en] phát âm hagrid 0 bình chọn
09/02/2012 Hermione Granger [en] phát âm Hermione Granger 0 bình chọn
09/02/2012 Hermione [en] phát âm Hermione 0 bình chọn
09/02/2012 hogwarts [en] phát âm hogwarts 0 bình chọn
09/02/2012 sage [en] phát âm sage 0 bình chọn
09/02/2012 thyme [en] phát âm thyme 0 bình chọn
09/02/2012 Rosemary [en] phát âm Rosemary -1 bình chọn
09/02/2012 basil [en] phát âm basil -2 bình chọn
09/02/2012 Sybil [en] phát âm Sybil 0 bình chọn
09/02/2012 Diamond [en] phát âm Diamond 0 bình chọn
09/02/2012 Ruby [en] phát âm Ruby 0 bình chọn
09/02/2012 witch [en] phát âm witch 0 bình chọn
09/02/2012 Harry Potter [en] phát âm Harry Potter 0 bình chọn
09/02/2012 December [en] phát âm December 0 bình chọn
09/02/2012 October [en] phát âm October 0 bình chọn
09/02/2012 September [en] phát âm September 0 bình chọn
09/02/2012 August [en] phát âm August 0 bình chọn
09/02/2012 June [en] phát âm June 1 bình chọn
09/02/2012 may [en] phát âm may 0 bình chọn
08/02/2012 cue ball [en] phát âm cue ball 0 bình chọn
08/02/2012 April [en] phát âm April 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Flashman


Thống kê thành viên

Phát âm: 217 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 38

Bình chọn: 35 bình chọn

Số lần xem trang: 35.255


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.644

Vị thứ theo phát âm: 1.290