Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 glass [en] phát âm glass 0 bình chọn
07/02/2012 elephant [en] phát âm elephant 0 bình chọn
07/02/2012 ghastly [en] phát âm ghastly 1 bình chọn
07/02/2012 muscle [en] phát âm muscle 0 bình chọn
07/02/2012 exclaim [en] phát âm exclaim 0 bình chọn
07/02/2012 oracles [en] phát âm oracles 0 bình chọn