Những từ đã phát âm của FongWingChung trong Forvo

Thành viên: FongWingChung Đăng ký phát âm của FongWingChung

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/01/2011 Stevan Ridley [en] phát âm Stevan Ridley bình chọn
31/01/2011 stomacher [en] phát âm stomacher bình chọn
31/01/2011 troubles [en] phát âm troubles bình chọn
31/01/2011 Wenatachee [en] phát âm Wenatachee bình chọn
31/01/2011 Barossa Valley [en] phát âm Barossa Valley -1 bình chọn
31/01/2011 Jack Kirby [en] phát âm Jack Kirby bình chọn
31/01/2011 tricked [en] phát âm tricked bình chọn
15/02/2010 Abigail Gabble [en] phát âm Abigail Gabble bình chọn
15/02/2010 Abby Mallard [en] phát âm Abby Mallard bình chọn
15/02/2010 Kincardineshire [en] phát âm Kincardineshire bình chọn
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] phát âm Agent Wendy Pleakley bình chọn
15/02/2010 Amelia Gabble [en] phát âm Amelia Gabble bình chọn
15/02/2010 Bert [en] phát âm Bert bình chọn
15/02/2010 Cleo [en] phát âm Cleo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] phát âm Bradley Uppercrust III bình chọn
15/02/2010 Beary Barrington [en] phát âm Beary Barrington bình chọn
15/02/2010 Buck Cluck [en] phát âm Buck Cluck bình chọn
15/02/2010 Baylene [en] phát âm Baylene bình chọn
15/02/2010 Casey Junior [en] phát âm Casey Junior bình chọn
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] phát âm Carl Fredricksen bình chọn
15/02/2010 Chick Hicks [en] phát âm Chick Hicks bình chọn
15/02/2010 Edna Mode [en] phát âm Edna Mode bình chọn
15/02/2010 Elliott [en] phát âm Elliott bình chọn
15/02/2010 Elmer Elephant [en] phát âm Elmer Elephant bình chọn
15/02/2010 Emperor Zurg [en] phát âm Emperor Zurg bình chọn
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] phát âm Edgar Balthazar bình chọn
15/02/2010 Fairy Godmother [en] phát âm Fairy Godmother 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/02/2010 Fairy Mary [en] phát âm Fairy Mary bình chọn
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] phát âm Drizella Tremaine bình chọn
15/02/2010 Dex Barrington [en] phát âm Dex Barrington bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ FongWingChung


Thống kê thành viên

Phát âm: 95 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 57

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 9.776


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.621

Vị thứ theo phát âm: 2.177